Opisy dokumentów

Mianuję Obywatela na Stopień - dyplom Typ: DŻS Rok publikacji: 1975?