Opisy dokumentów

Goethe’s Schriften. Achter Band Typ: Stary druk Rok publikacji: 1789
Goethe’s Schriften. Sechster Band Typ: Stary druk Rok publikacji: 1790
Goethe’s Schriften. Fünfter Band Typ: Stary druk Rok publikacji: 1788
Goethe’s Schriften. Vierter Band Typ: Stary druk Rok publikacji: 1787
Goethe’s Schriften. Dritter Band Typ: Stary druk Rok publikacji: 1787
Goethe’s Schriften. Zweyter Band Typ: Stary druk Rok publikacji: 1787
Goethe’s Schriften. Erster Band Typ: Stary druk Rok publikacji: 1787
Oeuvres de J.B. Poqueiln de Moliere. Tome huitieme […] Typ: Stary druk Rok publikacji: 1799
Oeuvres de J.B. Poqueiln de Moliere. Tome septieme […] Typ: Stary druk Rok publikacji: 1799