Czasopisma wydane po 1945

Warmia i Mazury, 1957-2001 Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1957-2001
Wiadomości Elbląskie, 1979-1990 Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1979-1990
Tydzień w Elblągu, 1992-1993, 1999-2011 Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1992-1993, 1999-2011
Kurier Elbląski, 1992-1996 Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1992-1996
Elbląski Magazyn Ilustrowany, 1991-1992 Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1991-1992
Echo Elbląga, 1991-1992 Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1991-1992
Tygodnik Elbląski, 1990-1991 Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1990-1991
Ego - Elbląska Gazeta Obywatelska, 1990 Typ: Czasopismo Rok publikacji:
Bibliotekarz Elbląski, nr 1/ 1995 Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1995
Bibliotekarz Elbląski, nr 2/ 1989 Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1989