Polska nad Wisłą i Odrą w X wieku. Studium nad genezą państwa Piastów i jego cywilizacji

Typ: Książka Rok publikacji: 1939 Miejsce publikacji: Katowice Autor:
  • Wojciechowski, Zygmunt
Illustracje: 20 Strony: 206; [ 2 ] Sygnatura: L-20670 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Historia
  • Historia Polski
  • Państwo Piastów
  • Myśl historyczna II Rzeczypospolitej
  • Koncepcja Polski piastowskiej w myśli historycznej II Rzeczypospolitej
  • Wojciechowski, Zygmunt (1900-1955)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 15.04.2024

Opis dokumentu

Polska nad Wisłą i Odrą w X wieku …(Katowice, 1939) - książka profesora Zygmunta Wojciechowskiego (1900-1955), wydana jako X tom serii wydawniczej Pamiętnik Instytutu Śląskiego. Autor był absolwentem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, historykiem państwa i prawa, znawcą stosunków polsko-niemieckich i prekursorem myśli zachodniej. Był inicjatorem i pierwszym dyrektorem istniejącego od 1945 roku poznańskiego Instytutu Zachodniego - specjalistycznej placówki badawczej, zajmującej się szeroko pojętą problematyką niemiecką i dziejami trudnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Głównym motywem jego działania stała się realizacja założeń myśli zachodniej. W niniejszej pracy Wojciechowski, wykorzystując nowe stanowiska badawcze, rozwija autorską koncepcję Polski piastowskiej i przedstawia syntezę wyników badań nad najwcześniejszym okresem polskich dziejów. Wojciechowski przyjmuje tezę o odrębności państwa Piastów ze stolicą w Gnieźnie i państwa Piastów ze stolicą w Krakowie. Przyjmuje także pogląd Władysława Semkowicza, który przedstawił pełny wykład koncepcji Polski ze stolicą w Gnieźnie jako państwa spójnego geograficznie - państwa dwóch rzek bałtyckich Wisły i Odry oraz państwa spójnego językowo-etnicznie - łączącego plemiona lechickie. W swej koncepcji proponuje całościowe objaśnienie istoty państwa Piastów w okresie, gdy jego stolicą było Gniezno oraz uwarunkowań geopolitycznych stanowiących o jego tożsamości i potencjale.