Der deutsche Arbeitsdienst als Baustein zum Dritten Reich

Typ: Książka Rok publikacji: 1935 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Krüger, Alfred
Strony: 136; [ 4 ] Sygnatura: KD.11762 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • III Rzesza
  • Służba Pracy Rzeszy
  • Etos pracy w III Rzeszy
  • Ideologia narodowego socjalizmu
  • Publikacje propagandowe
  • Krüger, Alfred
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.04.2024

Opis dokumentu

Der deutsche Arbeitsdienst als Baustein zum Dritten Reich (Lipsk, 1935)- jedna z licznych, przedwojennych publikacji propagandowychodnosząca się do szeroko pojętej idei kształcenia i wychowania młodego pokolenia młodzieży niemieckiej w służbie pracy i nowego porządku społecznego w opracowaniu Alfreda Krügera, silnie zaangażowanego w działalności i rozwój Reichsarbeitsdienst (w skrócie RAD); pol. Służba Pracy Rzeszy. Była to paramilitarna masowa organizacja młodzieżowa, która powstała w 1933 roku Jej emblematem była swastyka na tarczy w kształcie szpadla usytuowana na kłosach zbóż, a celem kształtowanie postaw obywatelskich wobec państwa (III Rzeszy Niemieckiej) poprzez naukę i pracę. Geneza tej organizacji sięga czasów Republiki Weimarskiej, kiedy to w 1931 roku powołano do życia FAD (Freiwilliger Arbeitsdienst), organizację, która miała za zadanie przeciwdziałać skutkom bezrobocia wśród młodych ludzi. Celem organizacji było również wychowanie młodzieży poprzez pracę. Organizatorem i przywódcą FAD i RAD był nazista Konstantin Hierl. W późniejszym okresie organizacja ta zajmowała się przysposobieniem wojskowym, a podczas II Wojny Światowej pełniła funkcje pomocnicze wobec Wehrmachtu, zajmując się np. budową umocnień. Niektóre oddziały wzięły udział w walkach frontowych. Odpowiednio ukształtowane, poprzez naukę i pracę, postawy młodzieży autor traktuje jako podstawowy element budulcowy (kamień węgielny) III Rzeszy i najsilniejszy czynnik w tworzeniu nowego niemieckiego porządku narodowego, który nazywa się niemiecką wspólnotą narodową. Urzeczywistnianie idei wspólnoty narodowej Krüger utożsamia z praktycznym działaniem, pracą i nowym narodowosocjalistycznym etosem pracy, zgodnie z którym kto nie pracuje, nie należy do niemieckiej wspólnoty narodowej, ponieważ pojęcie pracy i pracownika wyklucza osobę bezczynną. W przedmowie do niniejszej publikacji  Wilhelm "Will" Decker (1899-1945) - niemiecki polityk (NSDAP), dziennikarz i przywódca związkowy w czasach narodowego socjalizmu pisze : „…Jest to książka polityczna, która chce służyć wodzowi, tak jak służba pracy chce mu służyć w wiernym oddaniu niemieckiemu idealizmowi…”.