Słownik biograficzny

Horn, Carl (1830-1902) Autor: Helena Dutkiewicz

Carl Horn – adwokat i notariusz elbląski, pasjonat historii.

Hoorn, Johann Heinrich (1788-1836) - malarz i rysownik Autor: Helena Dutkiewicz

Johann Heinrich Hoorn (1788-1836) - malarz i rysownik urodzony w Emden, do śmierci pracował w gimnazjum elbląskim jako nauczyciel rysunku.

Basilius, Lorenz (1860-1918) Autor: Helena Dutkiewicz

Kaverau, Gottfried (1704-1754) Autor: Helena Dutkiewicz

Martini, Cyriacus (1633-1682) Autor: Joanna Szkolnicka

Urodził się w 28 lipca 1633 Rewelu (dziś Tallin) na Inflantach. Jego ojciec – mistrz krawiecki był Szwedem, matka Niemką, córką księgarza z Magdeburga. Wychowaniem Martiniego zajmował się w dużej mierze jego ojciec chrzestny, rektor miejscowego gimnazjum.

Meißner, Carl (1836-1898) Autor: Joanna Szkolnicka

Carl Meißner urodził się 12 kwietnia 1836 r. w Kwidzynie jako syn Carla Meißnera – masztalerza, uczestnika wojen napoleońskich.

Ewerbeck, Christian Gottfried (1761-1838) Autor: Joanna Szkolnicka

Christian Gottfried Ewerbeck był filozofem i matematykiem, znawcą angielskiego oświecenia, tłumaczem na język niemiecki prac dyplomaty Jamesa Harrisa i ekonomisty Adama Smitha. Urodził się w Chojnicach 15 stycznia 1761 r. jako syn Johanna Georga – aptekarza, urzędnika miejskiego i właściciela kilku karczm.

Plenzat, Karl (1822-1945) Autor: Helena Dutkiewicz

Karl Plenzat (1822-1945) – wykładowca na Uniwersytecie w Królewcu (wykładał po niemiecku, angielsku - filozofię i pedagogikę) oraz w elbląskiej przedwojennej Akademii Pedagogicznej. Miłośnik i badacz lokalnego folkloru, zbieracz ludowych baśni, anegdot i nazewnictwa przyrodniczego (pieśni i opowieści, legendy).

Becker-Kahns, Erna (1895–1978) Autor: Lech Słodownik

Erna Becker-Kahns urodziła się w Köln, w Nadrenii, ale już po I wojnie światowej zamieszkała w Królewcu. Ukończyła Akademię Sztuki i w lutym 1927 r. przybyła na stałe do Elbląga, gdzie wyszła za mąż za oficera policji (Polizeihauptmann) Beckera. Do 1945 r. zamieszkiwała przy ulicy Kopernika 9. Była miłośniczką żeglarstwa.

Loeser, Bernhard (1835-1901) Autor: Helena Dutkiewicz

W 1874 r. berliński kupiec Bernhard Loeser, współwłaściciel hurtowni cygar i tabaki odkupił część udziałów Kohlwecka i w ten sposób powstała spółka Kohlweck & Loeser. Loeser ze swoją firmą bardzo dobrze wpasował się w rynek pracy Prus, tworząc w Elblągu (oraz okolicy) potężną fabrykę, zatrudniającą głównie miejscowe kobiety.

Carstenn, Theodor Autor: Joanna Szkolnicka

Beyne, Gottfried Wilhelm (1767-) - nadburmistrz Elbląga Autor: Andrzej Groth

Gottfried Wilhelm Beyne (1767- ) - urodzony w Królewcu. Najwyższą godność w mieście, tzw. urząd nadburmistrza pełnił w latach 1804-1808. Syn chirurga pułkowego, ukończył studia prawnicze, po czym zatrudniony był w berlińskich sądach. W 1795 r. przeniósł się do Elbląga, gdzie wybrano go rajcą magistrackim i asesorem sądu miejskiego...

Baumgart, Hermann Autor: Joanna Szkolnicka

Hermann Baumgart urodził się 24 maja 1843 r. w Elblągu w znanej kupieckiej rodzinie. W rodzinnym miecie przysposabiał się początkowo od 1859 r. zgodnie z wolą ojca do zawodu kupca, jednak jego prawdziwym zamiłowaniem była literatura

Spionek, Tomasz (1964-1995) – kolekcjoner Autor: Helena Dutkiewicz

Tomasz Spionek urodził się 2 lipca 1964 r. Rodzice - rodowici Tczewianie, syn Tomasz od najmłodszych lat zamieszkał w Elblągu. Wielkim sentymentem darzył swój rodzinny Tczew jak i Elbląg. Odbicie widoczne było w jego zbiorach, przeważnie związanych z tymi dwoma miastami. Gromadzeniem archiwaliów, mimo młodego wieku - Tomasz Spionek zajmował się od wielu lat. Prowadził też Wydawnictwo Poligraficzne „Ilfing” (ul. Sadowa 87/3), które specjalizowało się w wytwarzaniu reprintów starych pocztówek...

Brackenhausen, Andreas Theodor Autor: Joanna Szkolnicka

Andreas Theodor Brackenhausen – urodził się w 1714 r. W latach trzydziestych XVIII w. uczęszczał do Gimnazjum Elbląskiego, następnie edukację kontynuował na europejskich uniwersytetach w Jenie (1735) i Lejdzie (1736).

Leniec, Julian Stanisław (1909-2000) – elbląski artysta, rzeźbiarz Autor: Helena Dutkiewicz

Julian Leniec urodził się 24 maja 1909 we Lwowie i tam ukończył Szkołę Sztuk Zdobnictwa Artystycznego. Następnie skończył krakowską ASP, gdzie w latach 1932-1935 uczył się rzeźby u profesora Xawerego Dunikowskiego. Po studiach wrócił do Lwowa, gdzie zastała do wojna. W 1945 roku przybył do zrujnowanego Elbląga (wraz z poznanym na robotach malarzem Zamczyńskim) i przy ul. Winnej, w poniemieckim zakładzie kamieniarskim otworzył pracownię rzeźby...

Burscher, Theodor Konrad (1818-1877) - nadburmistrz Elbląga Autor: Andrzej Groth

Theodor Konrad Burscher (1818-1877) - urodził się w Cottbus. Urząd nadburmistrza w Elblągu pełnił w latach 1854-1868. Jego roczna pensja wynosiła 2000 reichstalarów. W czasie pełnienia przez niego urzędu nadburmistrza w 1865 r. z zasobu elbląskiej Biblioteki Miejskiej wydzielono różnego rodzaju eksponaty i zbiory archeologiczne, które stały się podstawą utworzonego Muzeum Miejskiego.

Depmeyer, Otto (1852-1925) - elbląski mistrz budowlany Autor: Helena Dutkiewicz

Urodził się w Szlezwiku. Ojciec zajmował się projektowaniem ogrodów i parków. Otto również interesował się przyrodą i ogrodnictwem, ale zamiłowania ojca dopełniał sztuką architektury. Ukończył instytut budowlany w Lubece. Dużo podróżował po Europie, uzupełniając swoją wiedzę poprzez praktyki. Gdy trafił do Elbląga, na swojego mistrza wybrał radcę budowlanego i właściciela cegielni w Bogdańcu i na Mniejszych Łąkach (dzisiejsza ul. Grażyny) – Carla Schmidta. Pracował jako pomocnik wypalacza cegieł. Z dalszych podróży po Europie zrezygnował, żeniąc się ze starszą o 7 lat, zamożną mieszczką (żona dożyła sędziwego wieku 99 lat, zmarła w 1944)...

Woelk, Johannes (1891-1945) - nadburmistrz Elbląga Autor: Andrzej Groth

W marcu 1934 r. następcą Carla Friedricha Mertena na stanowisku nadburmistrza został Johannes O. H. Woelk (funkcję sprawował w latach 1934-1940).

Leser, Fritz Julius (1902-1992) - nadburmistrz komisaryczny Elbląga Autor: Andrzej Groth

W latach 1940-1945 urząd komisarycznego nadburmistrza Elbląga pełnił dr Fritz Julius Leser, były pierwszy burmistrz w Malborku.