Reineke Fuchs von Wolfgang von Goethe. Mit Zeichnungen von Wilhelm von Kaulbach, gestochen von R. Rahn und A. Schleich

Typ: Książka Rok publikacji: 1846 Miejsce publikacji: München Autor:
  • Goethe, Johann Wolfgang von
Illustracje: 36 Strony: 258; [ 2 ] Sygnatura: KD.2922 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Goethe, Johann Wolfgang von - Lis Przechera (niem. Reineke Fuchs)
  • Historia literatury niemieckiej
  • Rahn, Hans Rudolf (1805-1875)
  • Schleich, Adrian (1812-1894)
  • Kaulbach, Wilhelm von (1805-1874)
  • Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 18.04.2024

Opis dokumentu

Reineke Fuchs … (Monachium, 1846) -   pochodzące z I polowy XIX wieku wydanie  „Lisa Przechery” - poematu heroikomicznego autorstwa najwybitniejszego przedstawiciela literatury niemieckiej Johanna Wolfganga von Goethego (1749-1832). Utwór jest jedną z licznych wersji Powieści o lisie – cyklu historii obecnych w literaturze europejskiej od XII wieku, których kolejne przetworzenia i adaptacje powstawały przez kilkaset lat. Goethe nie wymyślił żadnego istotnego wątku opowieści, natomiast nadał jej nową formę wersyfikacyjną, układając swoją wersję heksametrem, co miało spowodować komiczny efekt rozdźwięku między podniosłą formą utworu a jego pozbawioną patosu treścią. Pisząc Lisa Przecherę poeta chciał oderwać się od otaczającej go przykrej rzeczywistości - poemat powstawał bowiem w czasie oblężenia Moguncji w 1793 roku, gdzie Goethe towarzyszył księciu Weimaru Karolowi Augustowi, walczącemu u boku wojsk pruskich przeciwko rewolucyjnej Francji. Utwór Goethego został wydany po raz pierwszy w 1794 roku. Podobnie jak wcześniejsze wersje tej historii, dzieło Goethego opowiada o lisie-złoczyńcy (w oryginale jego imię brzmi Reineke), który z powodu swoich zbrodni zostaje wezwany przed sąd królewski. Jego wrogowie, z wilkiem na czele, wnoszą przeciwko niemu oskarżenia przed zasiadającym na tronie lwem, lis natomiast używa podstępów i intryg, by uchronić się przed karą i pognębić swoich przeciwników. Aby osiągnąć swój cel, wykorzystuje ich chciwość i pychę. Unikatowy charakter publikacji nadają ilustracje jednego z najsławniejszych malarzy niemieckich swoich czasów, nadwornego malarza króla Bawarii Ludwika I (1786–1868) -Wilhelma von Kaulbacha (1805-1874), rytowane przez Hansa Rudolfa Rahna (1805-1875) oraz Adriana Schleicha (1812-1894). „Lis Przechera” Goethego stał się jego arcydziełem i zalicza się do największych klasyków gatunku.