Opisy dokumentów

Mianuję Obywatela na Stopień - dyplom Typ: DŻS Rok publikacji: 1975?
Rolniku! 1976 - afisz Typ: DŻS Rok publikacji: 1976