Opisy dokumentów

Siebzehnte Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1826
Neunzehnte Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1826
Zwanzigste Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1827
21ste Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1827
22ste Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1827
23ste Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1828
24ste Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1828
25ste Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1829
26ste Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1829
27ste Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1830
29ste Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1831
30ste Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1831
31ste Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1832
32ste Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1832
33ste Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1833
34ste Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1833
35ste Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1833
36ste Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1833
37ste Bekanntmachung Typ: Książka Rok publikacji: 1833