Zbiory zabytkowe

Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes, 1867-1869 Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1867-1869
Deutsche Schulzeitung in Polen, 1931-1934 Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1931-1934
Herbarum vivae eicones ad naturae imitationem...,T. 2 cz.1, 2 Typ: Stary druk Rok publikacji: 1530-1536
Onomasticon Medicinae Continens, T. 1 Typ: Rok publikacji: 1534
Ankündigung [ulotka] Typ: DŻS Rok publikacji: 1912
Miejska Agencja Prasowa w Elblągu [koperta] Typ: DŻS Rok publikacji: 1930
Ostland-Berichte. Reihe B. Wirtschafts-Nachrichten, 1933-1935 Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1933-1935