Zbiory zabytkowe

Zbrodnia Niemiecka w Warszawie 1944 r Typ: Książka Rok publikacji: 1946
Państwo polskie w wiekach średnich. Dzieje ustroju Typ: Książka Rok publikacji: 1948
Die Hitler - Jugend. Idee und Gestalt Typ: Książka Rok publikacji: [1936]
Polska - Niemcy. Dziesięć wieków zmagania Typ: Książka Rok publikacji: 1945