Zbiory zabytkowe

zeszyt ucznia, XII Typ: Rękopis Rok publikacji: XVIII w.
uroczystości szkolne Typ: Rękopis Rok publikacji: 1799
uroczystości szkolne Typ: Rękopis Rok publikacji: 1797
uroczystości szkolne Typ: Rękopis Rok publikacji: 1794
uroczystości szkolne Typ: Rękopis Rok publikacji: 1793
uroczystości szkolne Typ: Rękopis Rok publikacji: 1792
Redeübung in dem elbingschen Gymnasiums Typ: Rękopis Rok publikacji: 1800
Memoria Pacis Westpahalicae Anno saeculari renovata Typ: Rękopis Rok publikacji: 1748
Lehrplan des königlichen Gymnasiums in Elbing Typ: Książka Rok publikacji: 1902
Elbinga ex nummis antiquioribus illustrata Typ: Rękopis Rok publikacji: 1761