Zbiory zabytkowe

D. Jvsti Claprothi [...] Ivrisprvdentiae hevrematicae [...] Typ: Stary druk Rok publikacji: 1773-1774