Strona w trakcie aktualizacji

Zbiory Zabytkowe Biblioteki Elbląskiej

Die Denkmalpflege in Westpreussen 1804-1910 Typ: Książka Rok publikacji: 1910
Regesten der Stadt Königsberg 1256-1524 Typ: Książka Rok publikacji: 1881
Aus dem Weichseldelta : Reiseskizzen Typ: Książka Rok publikacji: 1857
Der Kreis Pr. Holland in grauer Vorzeit Typ: Artykuł Rok publikacji: 1935 ?
Geschichte des Kreises Neustadt in Westpreussen Typ: Książka Rok publikacji: 1872
Urkundenbuch des Bisthums Samland : Heft 3 Typ: Książka Rok publikacji: 1905
Die Hanse und ihre Handelspolitik Typ: Książka Rok publikacji: 1885
Urkundenbuch des Bisthums Samland : Heft 2 Typ: Książka Rok publikacji: 1898
Urkundenbuch des Bisthums Samland : Heft 1 Typ: Książka Rok publikacji: 1891