Strona w trakcie aktualizacji

Materiały regionalne

Luftfahrtverein (20/22) Typ: DŻS Rok publikacji: 1932
Oferta firmy Friedricha Schlewitza Typ: DŻS Rok publikacji: 1931
Der Oberpräsident der Provinz Ostpreußen Typ: DŻS Rok publikacji: 1932
Oferta Friedricha Bachmann’a Typ: DŻS Rok publikacji: 1932
Carl Steppuhn Typ: DŻS Rok publikacji: 1932
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt Typ: DŻS Rok publikacji: 1932
Führer durch Westpreußen Typ: Książka Rok publikacji: 1913
Die Denkmalpflege in Westpreussen 1804-1910 Typ: Książka Rok publikacji: 1910
Regesten der Stadt Königsberg 1256-1524 Typ: Książka Rok publikacji: 1881
Aus dem Weichseldelta : Reiseskizzen Typ: Książka Rok publikacji: 1857
Der Kreis Pr. Holland in grauer Vorzeit Typ: Artykuł Rok publikacji: 1935 ?
Ortsgebräuche bei dem Schifffahrts-Verkehr zu Elbing Typ: Książka Rok publikacji: 1866