Kalendarium

1337

komtur Siegfried von Sitten lokuje Nowe Miasto Elbląg na prawie lubeckim (herb z trzema różami i krzyżem)

1367

zjazd miast hanzeatyckich w Elblągu; miasta hanzeatyckie wypowiadają wojnę Danii – konkurentce w handlu w Europie Pn., wojnę kończy traktat stralsundzki (1370), nadający Hanzie liczne przywileje, m.in. kontrolę nad czterema zamkami w Sundzie, pierwszym intendentem tych zamków został elblążanin Peter von Dulmen

1410

bitwa pod Grunwaldem, w której śmierć poniosło również wielu elblążan (miasto na mocy umów zmuszone było do pomocy wojskowej Zakonowi); w ręce zwycięskich wojsk polskich dostała się też elbląska chorągiew miejska, przechowywana później na Wawelu; Władysław Jagiełło zwrócił wolność pojmanym burmistrzom elbląskim, którzy odbyli z elbląskim pospólstwem rozmowy na temat gotowości przejścia miasta na stronę polską; trzy dni po bitwie Elbląg jako pierwsze z pruskich miast składa hołd królowi polskiemu; Krzyżacy zostają wypędzeni z Zamku

1434

zjazd stanów pruskich w Elblągu – sformułowanie 40 skarg pod adresem Zakonu Krzyżackiego

1440

na zjeździe w Elblągu powołany zostaje Związek Pruski (konfederacja miast i ziem pruskich skierowana przeciw Zakonowi Krzyżackiemu )

1454

posłowie Związku Pruskiego (z ramienia Elbląga burmistrzowie Wawrzyniec Pilgrim i Paweł Meybowin oraz rajca Jan Fedeler) poddają Pomorze Kazimierzowi Jagiellończykowi; król wydaje akt inkorporacji; wybucha powstanie; krzyżacka załoga w zamku elbląskim poddaje zamek, który zostaje zniszczony przez elblążan

1457

przywilej elbląski wydany przez Kazimierza Jagiellończyka

1463

zwycięska bitwa flotylli gdańsko-elbląskiej z siłami krzyżackimi na Zalewie Wiślanym; drugi pokój toruński

1478

połączenie Starego i Nowego Miasta

1495

wybudowanie kanału łączącego rzekę Elbląg z Nogatem