Dokumenty dla hasła:

Galen (ok. 130 - 200 n.e.) [właśc. Claudius Galenus]