Dokumenty dla hasła:

Kaemmel (Kämmel), Karl Heinrich Otto (1843-1917)