Dokumenty dla hasła:

Landrecht pruski – prawo własności