Dokumenty dla hasła:

Fajans polski z XVIII i XIX wieku - wystawa - 20 w.