Dokumenty dla hasła:

Major, Johann Tobias (1615-1655)