Dokumenty dla hasła:

Salomon, Gottfried (1892-1964)