Dokumenty dla hasła:

Albert, Magne (ok. 1200-1280), święty [pseud.]