Słownik biograficzny

Sudermann, Hermann - dramaturg i naturalista Autor: dr Joanna Szkolnicka

dramaturg i prozaik. Sławę przyniosły mu przede wszystkim utwory sceniczne, takie jak Honor, Koniec Sodomy, Gniazdo rodzinne. Postać Magdy z Gniazda rodzinnego należała do popisowych ról w repertuarze Heleny Modrzejewskiej.

Krause, Johann Jakob Autor: dr Joanna Szkolnicka

Johann Jakob Krause urodził się w Elblągu 23 grudnia 1778 r. Studiował w Gdańsku farmację, następnie kontynuował studia w szkole wyższej w Królewcu i w Erfurcie w Instytucie im. Trommsdorff’a (pierwszym w Niemczech instytucie chemii i farmacji).

Damerow (ród) Autor: dr Joanna Szkolnicka

Najznamienitszym przedstawicielem tego rodu był Heinrich Damerow (ok. 1340 -15 kwietnia 1408), który od około 1389 r. sprawował funkcję elbląskiego burmistrza. Wcześniej poświadczany jest w źródłach jako rajca i szafarz. Jako delegat Rady Miasta reprezentował on wielokroć interesy miast hanzeatyckich, m. in w Rostoku w lipcu 1394, występując przeciwko księciu Johannowi Meklemburskiemu, a następnie kilkakrotnie w Helsingborg przeciwko duńskiej królowej Małgorzacie, obdarzającej swym protektoratem piratów, łupiących statki należące do Hanzy.

Spiringowie (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Spiringowie - poborcy ceł w Gdańsku i Elblągu za Władysława IV. Rodzina kupiecka pochodząca z Delft w Holandii. Franciszek ojciec znanych szwedzkich i polskich poborców ceł morskich: Piotra, Teodora, Arenda, Abrahama i Izaaka był kupcem w tym mieście. Po zajęciu Elbląga przez Szwedów w 1626 r. osiadł tu piotr Spiring. Kupił kamienicę na Starym Rynku, zwaną później Domem Królewskim oraz objął w 1627 r. urząd szwedzkiego poborcy ceł w Pilawie.

Siefert (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Ta kupiecka, wielce zasłużona dla miasta rodzina pojawiła się w XVI wieku. Jako pierwszy z tego rodu zasiadał w radzie miejskiej Niclaus Seifert (1455-1463). Odtąd nieprzerwanie – aż do zajęcia Elbląga przez Prusy w 1772 r. jego przedstawiciele pełnili ważne funkcje miejskie.

Amelungowie (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Hornowie (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Kupcy i browarnicy należeli do jednej ze znakomitszych rodzin elbląskich. Najstarszy ze znanych nam przedstawicieli tego rodu Dominick – w latach 1603 – 1635 sprawował funkcję pisarza sądu ziemskiego.

Stroband (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Rogge (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Ta kupiecka rodzina pojawiła się w Elblągu prawdopodobnie w połowie XVI wieku. W 1580 r. po raz pierwszy jej przedstawiciel zasiadał we władzach miejskich, pełniąc funkcję członka II Ordynku.

Jungschultz (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Kupiecki ród Jungschultz pojawił się w Elblągu przed XV stuleciem. Funkcje miejskie objęli jednak dopiero w XVI w.

Döring (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Ta kupiecka rodzina pojawiła się w Elblągu w połowie XVII wieku. Trzech przedstawicieli tego rodu w wymienionym stuleciu zasiadało w II Ordynku miejskim, w kolejnym – jedynie Heinrich Döring.

Marenski, Christoph Jacob Autor: dr Joanna Szkolnicka

Christoph Jacob Marenski urodził się 6 kwietnia 1776 r. w Toruniu w rodzinie kupieckiej. W 1787 rozpoczął naukę w toruńskim gimnazjum. W 1894 r. podjął studia na uniwersytecie w Królewcu. Początkowo studiował teologię, następnie przeniósł się na prawo (zmiana kierunku studiów podyktowana była słabym zdrowiem Marenskiego, które utrudniałoby mu wykonywanie obowiązków duszpasterskich). W 1803 r. pełnił obowiązki referendariusza w Kwidzynie.

Smith, John Prince - elbląski pobyt pruskiego ekonomisty i polityka. Autor: dr Joanna Szkolnicka

John Prince-Smith urodził się 20 stycznia 1809 w Londynie, zmarł 3 lutego 1874 w Berlinie. Był ekonomistą klasycznym, politykiem i publicystą, zwolennikiem liberalizmu gospodarczego i wolnego handlu. Z pochodzenia Anglik, został naturalizowanym obywatelem Prus, a później państwa niemieckiego. Jego ojciec – prawnik – w 1817 roku wyjechał do Gujany Brytyjskiej (dziś Gujana), gdzie otrzymał posadę jako urzędnik skarbowy i zabrał małoletniego syna ze sobą.

Sendel, Nataniel (1686-1757) – elbląski lekarz Autor: Helena Dutkiewicz

Nataniel Sendel (1686-1757) – elbląski lekarz, członek towarzystw naukowych w Elblągu, Gdańsku, Królewcu i Wiedniu. Urodził się 29.08 jako syn Samuela - nauczyciela klas od VII do V oraz pomocnika kantora w Gimnazjum Elbląskim (zmarł w 1703 r.), przybysza z Arnstad w Saksonii. Nataniel pobierał nauki w miejscowym gimnazjum oraz Gdańsku pod opieką profesora Samuela Schelwiga, filozofa i teologa oraz profesora Jana Glosemeyera, medyka. Rozpoczęte studia w Gdańsku kontynuował w Wittenberdze i Halle, gdzie uzyskał 29.06.1712 r. tytuł dra medycyny na podstawie rozprawki „Dissertatio inauguralis medica, de causis praecipuis, effectum tragicorum In medicina…”(1712), napisanej pod kierunkiem profesora Georga Ernesta Stahla.

Friedwald (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Friedwaldowie przybyli do Elbląga z Torunia. Ojciec zasłużonego dla Elbląga burmistrza Mikołaja Friedwalda, także Mikołaj – był rajcą miejskim w Toruniu. Szczególnie znani są dwaj Friedwaldowie – wspomniany Mikołaj i jego syn Michał. Mikołaj pełnił najwyższą godność miejską – urząd burmistrza w latach 1544-1549. Był on jednym z współtwórców gimnazjum elbląskiego i jego opiekunem z ramienia rady miejskiej. Troszczył się on o zapewnienie bezpieczeństwa miastu...

Feyerabend Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Ta znakomita patrycjuszowska rodzina pochodzi ze Szwabii. W Elblągu pojawiła się w pierwszej połowie XVII stulecia.

Fus, Roman (1960-2007) Autor: Helena Dutkiewicz

Roman Fus – urodzony w 1960 r. w Działdowie, rzeźbiarz, zajmował się także rysunkiem. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (ASP) w Gdańsku na Wydziale Rzeźby u prof. Franciszka Duszeńki, na której dyplom obronił w 1990 u prof. Alberta Zalewskiego. W latach 1984-1985 był laureatem wielu konkursów uczelnianych.

Szadkowski, Andrzej (1958-1998) Autor: Helena Dutkiewicz

Andrzej Szadkowski – urodził się 6.10.1958 r. w Lęborku. Absolwent PWSSP w Gdańsku, Wydziału Malarstwa i Grafiki. Uzyskał dyplom w pracowni prof. Jerzego Krechowicza (1983). W latach 1987 – 1998 pracował na stanowisku Dyrektora Centrum Sztuki – Galerii EL w Elblągu. Był twórcą wielu ilustracji książkowych, rysunków satyrycznych i komiksów, zajmował się plakatem. Pisał również bajki dla dzieci. Uczestnik ogromnej ilości wystaw indywidualnych i zbiorowych...

Kujawski, Czesław (1943-2002) Autor: Helena Dutkiewicz

Czesław Kujawski urodził się w 1943 r. w Oszmianie, w woj. Wileńskim (obecnie Białoruś). Ukończył m.in. Państwową Szkołę Średnią Baletową w Gdańsku, a także Studium Choreograficzne w Warszawie. Swoją zawodową karierę rozpoczął w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego w Warszawie. Następnie pracował w Powiatowym Domu Kultury w Bytowie jako kierownik Zespołu Kaszubskiego...

Reimann, Max – działacz komunistyczny i polityk niemiecki Autor: dr Joanna Szkolnicka

Urodził się 31.10.1898 w Elblągu jako syn kelnera. W latach 1904-1912 uczęszczał do elbląskiej szkoły powszechnej (Volksschule), po jej ukończeniu pracował w zakładach Schichaua jako nitowacz. W 1913 r. przystąpił do Socjalistycznej Robotniczej Młodzieży (Sozialistische Arbeiterjugend). Zmobilizowany w pierwszej wojnie światowej, w 1916 r. przystąpił do Związku Spartakusa - organizacji zrzeszającej niemieckich zwolenników marksizmu, która w styczniu 1919 usiłowała dokonać przewrotu komunistycznego. Następnie Reimann zaangażował się w tworzenie Komunistycznej Partii Niemiec (KPD), która miała kontynuować działalność Związku...