Słownik biograficzny

Horn, Heinrich Autor: dr Joanna Szkolnicka

Urodził się w 1594 r. Ojcem jego był Dominik Horn, matką Anna z domu Thoraus.

Pauly, Tony Autor: dr Joanna Szkolnicka

Antoinette (Tony) Pauly (z domu Loebell) urodziła się 13 kwietnia 1842 r. w Pile w rodzinie posiadaczy ziemskich. Jej matka wkrótce owdowiała i przeprowadziła się z dwójką dzieci, w tym roczną Tony do Elbląga.

Cluge, Paul Autor: Helena Dutkiewicz

Paul Kluge (przed 1575-po 1611) - elbląski diakon i poeta. Autor mi.in. "Ode sapphica in resurrectionem...", w której korzystając ze strofy safickiej poeta przedstawia temat związany ze świętami wielkanocnymi.

Süvern, Johann Wilhelm Autor: Helena Dutkiewicz

Johann Wilhelm Süvern – nauczyciel, polityk, w latach 1803-1807 dyrektor elbląskiego Gimnazjum.

Rohde, Johann Jacob Autor: dr Joanna Szkolnicka

Johann Jacob Rohde urodził się 24 sierpnia 1690 r. w Królewcu jako syn rajcy Jacoba Rohde i jego żony Reginy z domu Schäffer. Studiował w Królewcu i Jenie, w 1713 otrzymał tytuł magistra filozofii.

Stobeus, Izaak Autor: Helena Dutkiewicz

Stobeus Izaak – nauczyciel kaligrafii w Gimnazjum Elbląskim (1615 r.)

Eigenfeldt, Michał Gotfryd Autor: Helena Dutkiewicz

Dietrich, Hiob Adolf Autor: Helena Dutkiewicz

Dittmar, Wolffgang Autor: Helena Dutkiewicz

Pierwszy elbląski drukarz, pierwsze wydane w jego drukarni dzieło to "Laufende Urtheile im Herzogtum Preußen" Alberta Pöllmanna (1558).

Abramowski, Karol Fryderyk Autor: Helena Dutkiewicz

Benecke, Karl Adolph Autor: dr Joanna Szkolnicka

Karl Adolph Benecke urodził się 1 października 1809 r. w Halberstadt. Uczęszczał do miejscowego gimnazjum, w 1828 r. zapisał się na uniwersytet w Halle, gdzie przez jeden rok studiował filozofię i teologię. W 1830 r. rozpoczął studia z zakresu filologii, historii, filozofii i pedagogiki w Królewcu.

Stellmacher, Samuel Gottlieb Autor: Helena Dutkiewicz

Stellmacher Samuel Gottlieb – ur. 17.01.1740 r., syn elbląskiego pastora Jerzego. Uczęszczał do miejscowej szkoły, następnie studiował w Królewcu.

Remy (Remmy, Remi), Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Linck, Jan Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz

Gross, Johann Benjamin Autor: Helena Dutkiewicz

Ferber, Maurycy Autor: dr Joanna Szkolnicka

Maurycy Ferber (ur. 1471 w Gdańsku, zm. 1 lipca 1537 w Lidzbarku Warmińskim) - biskup warmiński. Pochodził z rodziny patrycjuszy gdańskich, był synem burmistrza Gdańska Jana; także brat Maurycego, Eberhard, pełnił funkcję burmistrza.

Ericus (Erich)? Autor: Helena Dutkiewicz

Uczył w Gimnazjum Elbląskim w latach 1564-1575 . Był nauczycielem germaniki w najmłodszych klasach.

Laddey, Emma Autor: dr Joanna Szkolnicka

Emma Laddey – aktorka i pisarka; tworzyła pod pseudonimem Hermine. Urodziła się 9 maja 1841 r. w Elblągu jako córka lekarza F. Radtke. Już jako dziesięciolatka pisała drobne utwory teatralne. W 1859 r. wyjechała do Berlina, gdzie uczyła się aktorstwa u Hermanna Hedrichs’a. Uzyskała angaż w teatrze w Berlinie, zmuszona jednak była zrezygnować z kariery aktorskiej z powodu kłopotów z gardłem. 1864 poślubiła w Amsterdamie malarza Ernsta Laddey, autora obrazów historycznych i rodzajowych.

Woit (Wogdt), Jan (1659-1721) Autor: Helena Dutkiewicz

Woit (Woyt, Wogdt) Jan (1659-1721) – profesor i bibliotekarz w gimnazjum elbląskim. Urodzony 21.12 w rodzinie Jana, piwowara z Nowego Miasta Elbląga i Anny z domu Fahlpactin. Uczył się w szkole nowomiejskiej oraz prywatnie u Piotra Behma, konrektora gimnazjum.

Hoppe, Izrael (1601-1679) – burmistrz i historiograf elbląski Autor: Helena Dutkiewicz

Izrael Hoppe urodził się 8.06.1601 r. w Elblągu. Jego ojciec (także Izrael), pochodził z Malborka, a w Elblągu piastował kolejno stanowiska sekretarza miejskiego, rajcy oraz burmistrza. Matka Justyna z domu Fuchs urodziła siedmioro dzieci, a najmłodszym był właśnie Izrael. Ojciec życzył sobie aby poszedł w jego ślady, zadbał więc o staranne wykształcenie. Początkowo uczęszczał na prywatne lekcje u Jana Albinosa, konrektora Gimnazjum Elbląskiego oraz Baltazara Fellgiebela – profesora tejże szkoły. Sam również uczęszczał do gimnazjum.