Słownik biograficzny

Karpiński, Józef (1921-1977) - muzyk Autor: Beata Gadomska

Urodził się w 1921 roku we Lwowie, zmarł w czerwcu 1977 roku w Elblągu. Został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Agrikola. Po ukończeniu Instytutu Muzycznego im. Klementyny Nowowiejskiej we Lwowie pracował jako skrzypek w orkiestrze Polskiego Teatru Dramatycznego w tym mieście. 1 września 1945 roku rozpoczął pracę w Państwowym Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, najpierw jako skrzypek, a następnie jako dyrygent.

Sierzputowski, Włodzimierz Wojciech (junior) (1907–1963) - architekt, pedagog Autor: dr Jerzy Domino

Architekt, konserwator zabytków, nauczyciel w elbląskim Technikum Budowlanym, inicjator odbudowy Starego Miasta, współzałożyciel elbląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, współinicjator powołania Muzeum w Elblągu.

Leniec Julian (1909–2000) - artysta, rzeźbiarz Autor: Wiesława Rynkiewicz-Domino

Julian Stanisław Leniec, syn Jana i Zofii, urodził się 24 maja 1909 r. we Lwowie. W rodzinnym mieście w 1931 r. ukończył Szkołę Sztuk Zdobnictwa Artystycznego, naukę kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (l. 1932–1935), w pracowni prof. Xawerego Dunikowskiego.

Milewska, Teresa Danuta (1931–1999) - historyk sztuki, muzealnik Autor: Wiesława Rynkiewicz-Domino

Teresa Danuta Milewska z d. Ciechanowicz, córka Piotra i Janiny, przyszła na świat 14 grudnia 1931 r. w Baranowiczach, k. Nowogródka. Rodzina (ojciec nauczyciel) w 1939 r., tuż przed wybuchem wojny, przeprowadziła się do Wilna. Podczas wojny uczestniczyła w tajnych kompletach nauczania. Po zakończeniu działań wojennych rodzina Ciechanowiczów przyjechała do Gdańska.

Semka, Ryszard Edward (1925-2016) - architekt, artysta plastyk, pedagog Autor: dr Jerzy Domino

Architekt, artysta plastyk, pedagog i nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, profesor zwyczajny, żołnierz Armii Krajowej, NOW Narodowej Organizacji Wojskowej, działacz NSZZ „Solidarność”. Liczne prace w aranżacji wnętrz w Gdańsku, Sopocie i Warszawie a także obiektów zabytkowych i sakralnych, uczestnictwo w konkursach, wystawach, sympozjach i konferencjach.

Horn, Carl (1830-1902) Autor: Helena Dutkiewicz

Carl Horn – adwokat i notariusz elbląski, pasjonat historii.

Hoorn, Johann Heinrich (1788-1836) - malarz i rysownik Autor: Helena Dutkiewicz

Johann Heinrich Hoorn (1788-1836) - malarz i rysownik urodzony w Emden, do śmierci pracował w gimnazjum elbląskim jako nauczyciel rysunku.

Basilius, Lorenz (1860-1918) Autor: Helena Dutkiewicz

Kaverau, Gottfried (1704-1754) Autor: Helena Dutkiewicz

Martini, Cyriacus (1633-1682) Autor: dr Joanna Szkolnicka

Urodził się w 28 lipca 1633 Rewelu (dziś Tallin) na Inflantach. Jego ojciec – mistrz krawiecki był Szwedem, matka Niemką, córką księgarza z Magdeburga. Wychowaniem Martiniego zajmował się w dużej mierze jego ojciec chrzestny, rektor miejscowego gimnazjum.

Meißner, Carl (1836-1898) Autor: dr Joanna Szkolnicka

Carl Meißner urodził się 12 kwietnia 1836 r. w Kwidzynie jako syn Carla Meißnera – masztalerza, uczestnika wojen napoleońskich.

Ewerbeck, Christian Gottfried (1761-1838) Autor: dr Joanna Szkolnicka

Christian Gottfried Ewerbeck był filozofem i matematykiem, znawcą angielskiego oświecenia, tłumaczem na język niemiecki prac dyplomaty Jamesa Harrisa i ekonomisty Adama Smitha. Urodził się w Chojnicach 15 stycznia 1761 r. jako syn Johanna Georga – aptekarza, urzędnika miejskiego i właściciela kilku karczm.

Plenzat, Karl (1822-1945) Autor: Helena Dutkiewicz

Karl Plenzat (1822-1945) – wykładowca na Uniwersytecie w Królewcu (wykładał po niemiecku, angielsku - filozofię i pedagogikę) oraz w elbląskiej przedwojennej Akademii Pedagogicznej. Miłośnik i badacz lokalnego folkloru, zbieracz ludowych baśni, anegdot i nazewnictwa przyrodniczego (pieśni i opowieści, legendy).

Becker-Kahns, Erna (1895–1978) Autor: Lech Słodownik

Erna Becker-Kahns urodziła się w Köln, w Nadrenii, ale już po I wojnie światowej zamieszkała w Królewcu. Ukończyła Akademię Sztuki i w lutym 1927 r. przybyła na stałe do Elbląga, gdzie wyszła za mąż za oficera policji (Polizeihauptmann) Beckera. Do 1945 r. zamieszkiwała przy ulicy Kopernika 9. Była miłośniczką żeglarstwa.

Loeser, Bernhard (1835-1901) Autor: Helena Dutkiewicz

W 1874 r. berliński kupiec Bernhard Loeser, współwłaściciel hurtowni cygar i tabaki odkupił część udziałów Kohlwecka i w ten sposób powstała spółka Kohlweck & Loeser. Loeser ze swoją firmą bardzo dobrze wpasował się w rynek pracy Prus, tworząc w Elblągu (oraz okolicy) potężną fabrykę, zatrudniającą głównie miejscowe kobiety.

Carstenn, Theodor Autor: dr Joanna Szkolnicka

Beyne, Gottfried Wilhelm (1767-) - nadburmistrz Elbląga Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Gottfried Wilhelm Beyne (1767- ) - urodzony w Królewcu. Najwyższą godność w mieście, tzw. urząd nadburmistrza pełnił w latach 1804-1808. Syn chirurga pułkowego, ukończył studia prawnicze, po czym zatrudniony był w berlińskich sądach. W 1795 r. przeniósł się do Elbląga, gdzie wybrano go rajcą magistrackim i asesorem sądu miejskiego...

Baumgart, Hermann Autor: dr Joanna Szkolnicka

Hermann Baumgart urodził się 24 maja 1843 r. w Elblągu w znanej kupieckiej rodzinie. W rodzinnym miecie przysposabiał się początkowo od 1859 r. zgodnie z wolą ojca do zawodu kupca, jednak jego prawdziwym zamiłowaniem była literatura

Spionek, Tomasz (1964-1995) – kolekcjoner Autor: Helena Dutkiewicz

Tomasz Spionek urodził się 2 lipca 1964 r. Rodzice - rodowici Tczewianie, syn Tomasz od najmłodszych lat zamieszkał w Elblągu. Wielkim sentymentem darzył swój rodzinny Tczew jak i Elbląg. Odbicie widoczne było w jego zbiorach, przeważnie związanych z tymi dwoma miastami. Gromadzeniem archiwaliów, mimo młodego wieku - Tomasz Spionek zajmował się od wielu lat. Prowadził też Wydawnictwo Poligraficzne „Ilfing” (ul. Sadowa 87/3), które specjalizowało się w wytwarzaniu reprintów starych pocztówek...

Brackenhausen, Andreas Theodor Autor: dr Joanna Szkolnicka

Andreas Theodor Brackenhausen – urodził się w 1714 r. W latach trzydziestych XVIII w. uczęszczał do Gimnazjum Elbląskiego, następnie edukację kontynuował na europejskich uniwersytetach w Jenie (1735) i Lejdzie (1736).