Słownik biograficzny

Amelung, Johann Heinrich Autor: dr Joanna Szkolnicka

Gotach, Gottfried Autor: dr Joanna Szkolnicka

Crichton, Wilhelm Autor: dr Joanna Szkolnicka

Kienast, Samuel Autor: Helena Dutkiewicz

Grüttner, Samuel Franz Autor: dr Joanna Szkolnicka

Neumann, Johann Georg Autor: dr Joanna Szkolnicka

Fuchs, Daniel Georg Autor: dr Joanna Szkolnicka

Hermann, Benedict Christian Autor: dr Joanna Szkolnicka

Drabitz, Johannes Autor: dr Joanna Szkolnicka

Nenchen, Georg Autor: dr Joanna Szkolnicka

Braun, David Autor: dr Joanna Szkolnicka

Urodzony w 1664 roku, zmarł w roku 1737. Sprawował z ramienia Polski urzędy burgrabiego Malborka i komisarza wojennego, następnie służył okupującym miasto Brandenburczykom.

Schröter, Philip Autor: dr Joanna Szkolnicka

Kelch, Michael Autor: dr Joanna Szkolnicka

Laurin, Michael Autor: Helena Dutkiewicz

Herzberg, Friedrich Autor: dr Joanna Szkolnicka

Meyer, Dominic Autor: dr Joanna Szkolnicka

Ramsey, Carl Autor: dr Joanna Szkolnicka

Horn, Ernst Autor: dr Joanna Szkolnicka

Prontnicki, Thomas Autor: dr Joanna Szkolnicka

Zamehl, Gottfried Autor: Helena Dutkiewicz