Słownik biograficzny

Corell I, Achacy (1621–1659): drukarz i wydawca elbląski Autor: Helena Dutkiewicz

Corell Achacy, syn Ewy Zamehl i Otto Corell (rodem z Gryfii) - urodził się w Elblągu w 1621 r. Ojciec nauczał kaligrafii w Gimnazjum Elbląskim, w późniejszych latach był urzędnikiem (wójtem elbląskim). Achacy Corelli ukończył Gimnazjum Elbląskie. Po ukończeniu studiów pracował jako korektor w elbląskiej oficynie Wendelina Bodenhausena (syna).

Corell, II Achacy (po 1646–1696): drukarz i wydawca elbląski Autor: Helena Dutkiewicz

Dokładnie nie jest znana data urodzenia Achacego Corella II. Był jedynym synem Achacego Corella I, po którym objął oficynę drukarską. Przejął ją dopiero 10 lat po śmierci ojca (w 1669 roku). Prawdopodobnie objął oficynę wraz z uzyskaniem pełnoletności. Nigdy nie udało mu się poprowadzić drukarni z takim rozmachem jak ojcu. Jego działalność cechowała stagnacja, a nawet regres.

Greiser, Wolfgang Autor: dr Joanna Szkolnicka

08. 12. 1884 - 22. 09. 1969, był nauczycielem w elbląskiej szkole przygotowawczej. Jest autorem około dwudziestu powieści i książek dla młodzieży

Kerstan, Gustav Eugen Autor: dr Joanna Szkolnicka

Eugen Gustav Kerstan – urodził się 14.9.1889 w Łuczanach, zmarł 30.11.1953 w Schorndorf (Badenia – Wirtenbergia). 1920-1925 był pastorem w Łęczu. Zajmował się historią kościelną i historią regionalną powiatu elbląskiego.

Halbe, Max Autor: Helena Dutkiewicz

Neumann, Heinrich Ferdinand Autor: Helena Dutkiewicz

Grübnau, Abraham Autor: dr Joanna Szkolnicka

Fuchs, Samuel Gottlieb Autor: Helena Dutkiewicz

Amelung, Johann Heinrich Autor: dr Joanna Szkolnicka

Gotach, Gottfried Autor: dr Joanna Szkolnicka

Crichton, Wilhelm Autor: dr Joanna Szkolnicka

Kienast, Samuel Autor: Helena Dutkiewicz

Grüttner, Samuel Franz Autor: dr Joanna Szkolnicka

Neumann, Johann Georg Autor: dr Joanna Szkolnicka

Fuchs, Daniel Georg Autor: dr Joanna Szkolnicka

Hermann, Benedict Christian Autor: dr Joanna Szkolnicka

Drabitz, Johannes Autor: dr Joanna Szkolnicka

Nenchen, Georg Autor: dr Joanna Szkolnicka

Braun, David Autor: dr Joanna Szkolnicka

Urodzony w 1664 roku, zmarł w roku 1737. Sprawował z ramienia Polski urzędy burgrabiego Malborka i komisarza wojennego, następnie służył okupującym miasto Brandenburczykom.

Schröter, Philip Autor: dr Joanna Szkolnicka