Słownik biograficzny

Gallew, Efraim Autor: Helena Dutkiewicz

Frick, Marcin (Maciej?) Autor: Helena Dutkiewicz

Fischer, Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Fischer, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Finovius, Jakub Autor: Helena Dutkiewicz

Feyrabend, Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz

Faulhaber, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Fabricius, Michał Autor: Helena Dutkiewicz

Fabricius, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Fabricius, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Dorr, Robert Autor: dr Joanna Szkolnicka

Robert Dorr (1835-1919)– nauczyciel matematyki, wieloletni przewodniczący Elbląskiego Towarzystwa Starożytności i dyrektor Elbląskiego Muzeum Miejskiego, prekursor archeologii w Elblągu oraz wykładowca w tutejszym Miejskim Gimnazjum Realnym. Urodził się 4 września 1835 roku w Kmiecinie koło Nowego Dworu Gdańskiego. Jako dziecko uczęszczał do wiejskiej szkoły w rodzinnej miejscowości, a następnie do szkoły miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Edukację kontynuował w wyższej szkole miejskiej w Elblągu, a następnie (wbrew swemu ojcu, którego życzeniem było, aby syn zajął się uprawą roli) w Gimnazjum Elbląskim.

Dathenus (Datheen), Piotr Autor: Helena Dutkiewicz

Dathenus (Datheen) Piotr – ur. w 1530 r. w Mont Kassel we Flandrii. W 1548 r. wstąpił do zakonu karmelitów, wkrótce jednak przeszedł do służby dyplomatycznej cesarza Karola V. Zmienił wyznanie na protestanckie i sprawował w latach 1555-1562 urząd pastora dla emigrantów niderlandzkich osiadłych we Frankfurcie nad Menem. Brał czynny udział w życiu religijnym Niderlandów i położył duże zasługi w organizowaniu kościoła reformowanego w tym kraju.

Cramer, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Jan Cramer – ur. w 1605 r., syn Andrzeja, profesora Gimnazjum Elbląskiego. Wykształcenie średnie otrzymał w rodzinnym Elblągu i Toruniu. Studiował w Wittenberdze i Roztoce.

Cramer, Andrzej Autor: Helena Dutkiewicz

Andrzej Cramer - pochodził z miejscowości Barba w Saksonii. Od 1598 r. pracował w Gimnazjum Elbląskim jako nauczyciel klasy V. w 1604 r. uzyskał nominację na pastora do Myszewa (Gross Mausdorf), wsi należącej do Elbląga.

Corelli, Otto Autor: Helena Dutkiewicz

Corelli, Otto – przybył do Elbląga z Gryfii. W latach 1605 – 1619 był nauczycielem germaniki, uczył też kaligrafii.

Börger, Jakub Autor: Helena Dutkiewicz

Börger Jakub – urodzony w 1640 r. w Królewcu. Studiował matematykę i teologię w Królewcu i Roztoce, tytuł magistra uzyskał na uniwersytecie królewieckim. Po studiach przez krótki czas był konrektorem w Toruniu.

Bochmann, Dawid Autor: Helena Dutkiewicz

Bochmann Dawid – ur. 29.09.1563 r. w Królewcu. Był synem Jana Bochmanna, elbląskiego rektora i seniora. Studiował tylko rok w Roztoce. W latach 1587-1607 był nauczycielem młodszych klas w Gimnazjum Elbląskim.

Alexwangen, Marcin Autor: Helena Dutkiewicz

Alexwangen Marcin – ur. w 1590 r. w Elblągu, w rodzinie patrycjusza Michała . Dziadek był burmistrzem elbląskim i należał do inicjatorów budowy nowego budynku gimnazjum. Marcin Alexwangen uczył się w Gimnazjum Elbląskim pod kierunkiem T. Rotusa i J. Myliusa.

Achenwall, Gottlieb Tomasz Autor: Helena Dutkiewicz

Achenwall Gottlieb Tomasz – ur. 2.01.1731 r. w Marzęcinie koło Elbląga (Jungfer), w rodzinie pastora Tomasza A., osiadłego od 1737 r. w Elblągu.

Erythraus, Marcin Autor: Helena Dutkiewicz