Słownik biograficzny

Heyer (Heier), Marcin Autor: Helena Dutkiewicz

Behm, Piotr Autor: Helena Dutkiewicz

Albinus Jan – mgr, pochodził z Erfurtu w Turyngii. Studia wyższe ukończył w Wittenberdze i Lipsku (tu uzyskał stopień magistra). Około roku 1600 przyjechał do Prus Królewskich, a od 1601 r. już uczył w Malborku. W latach 1602-1604 był sekretarzem Rady Miejskiej w Tczewie.

Albinus, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Albinus Jan – mgr, pochodził z Erfurtu w Turyngii. Studia wyższe ukończył w Wittenberdze i Lipsku (tu uzyskał stopień magistra). Około roku 1600 przyjechał do Prus Królewskich, a od 1601 r. już uczył w Malborku.

Mylius, Jan (1557-1630) : rektor Gimnazjum Elbląskiego Autor: Helena Dutkiewicz

Jan Mylius urodził się w Igławie na Morawach w 1557 r,. w rodzinie Jany Myliusa, magistra i pastora ewangelickiego oraz Juliany z domu Spiesser. Wykształcenie początkowe otrzymał w rodzinnym domu. W następnych latach uczęszczał do szkół w Igławie i Bańskiej Bystrzycy. Studia akademickie odbył w Wittenberdze, kończąc zdobyciem tytułu magistra filozofii. W czasie studiów stał się zwolennikiem protestanckiego kierunku, zwanego filipizmem (Philippists było to określenie stosowane w drugiej połowie XVI wieku, wyznawcy Philippa Melanchthona - zwolennicy poglądów zbliżonych do katolicyzmu).

Seyler, Jerzy Daniel (1686-1745): rektor Gimnazjum Elbląskiego Autor: Helena Dutkiewicz

Jerzy Daniel Seyler pochodził ze starej gdańskiej rodziny. Ojciec jego Gotfryd opuścił Gdańsk, ożenił się w Bazylei z Urszulą von Braun, córką rajcy i kupca i osiadł w Spirze (Niemcy), gdzie rozpoczął pracę w charakterze księgarza. Tam też urodził się 24 lutego 1686 roku Jerzy Daniel. W trzy lata później miasto zostało zniszczone przez armię francuską, więc rodzina Seylerów uciekła do Frankfurtu nad Menem.

Hecht, Albin Autor: Helena Dutkiewicz

Harnack, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Hannemann, Joachim Autor: Helena Dutkiewicz

Hahn, Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Gudovius, Joachim Autor: Helena Dutkiewicz

Gruettner (Grittner), Mikołaj Autor: Helena Dutkiewicz

Graeve, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Gotzki, Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Gnapheus, Wilhelm (1493-1569): humanista i rektor Gimnazjum Elbląskiego Autor: Helena Dutkiewicz

Wilhelm Gnapheus, właść. Wilhelm van der Voldergraft (ur. ok. 1493 w Hadze, zm. 29 września 1568 w Norden), holenderski działacz reformacji, humanista, współtwórca i rektor Gimnazjum w Elblągu, wykładowca królewieckiej Albertyny. Kształcił się początkowo w jednej ze szkół zakonnych w Hadze (s'Gravenhage), potem studiował na uniwersytecie w Kolonii (w latach 1511-1512 i prawdopodobnie 1515-1516), uzyskując stopnie bakałarza i magistra filozofii; przypuszczalnie studiował też teologię. U schyłku studiów lub już po ich zakończeniu przyjął święcenia kapłańskie. Powrócił następnie do Hagi, gdzie w 1520 został kierownikiem szkoły łacińskiej (gimnazjum miejskie).

Gericius, Dawid Autor: Helena Dutkiewicz

Gerardi, Daniel Autor: Helena Dutkiewicz

Geppelius, Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz

Geisler, Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Geermann (Gehrmann), Dawid Autor: Helena Dutkiewicz