Słownik biograficzny

Carlson, Carl Fridolf (1870-1924) Autor: Helena Dutkiewicz

Szwedzki inżynier budowy okrętów (studiował budowę okrętów na Instytucie Technologicznym w Göteborgu. Pracował m.in. w stoczniach w Göteborgu, Sztokholmie, Helsingör). 1. października 1898 rozpoczął pracę w firmie F. Schichau w Elblągu.

Schönwald, Johann Gotfryd (-1802) - aptekarz, naukowiec Autor: Helena Dutkiewicz

Johann Gotfryd Schönwald (-1802) – eksperymentator, naukowiec, aptekarz działający w Elblągu w latach 1784-1791.

Rasenberger, Franz Autor: Joanna Szkolnicka

Franz Rasenberger – dyrektor muzyczny. Pochodził z Glarus w Szwajcarii, gdzie nauczał śpiewu i muzyki w wyższej szkole miejskiej. Z Elblągiem związany od 1900 r.

Volckmann, Edwin (1835-) Autor: Helena Dutkiewicz

Edwin Volckmann (1835-) ur. w Insterburgu (w 1946 zmieniono nazwę miasta na Czerniachowsk). Pracował jako nauczyciel w Insterburgu (pol. Wystruć), Toruniu, Kwidzynie, Elblągu. Profesor, archiwista, autor m.in. druku okolicznościowego :"Das städtische Gymnasium zu Elbing", wydanego dla upamiętnienia założenia szkoły w 1535 r.

Zumkowski, Ryszard (1950-2015) Autor: Helena Dutkiewicz

Ryszard Zumkowski (1950- 2015) - elbląski grafik komputerowy, rysownik, typograf, projektant logotypów, plakatów, katalogów i reklam...

Pudor, Carl Autor: Helena Dutkiewicz

Carl Pudor (1855-1927) - urzędnik państwowy, krajoznawca, historyk i regionalista. Urodził się w Dzierzgoniu, jako syn urzędnika pocztowego Carla Friedricha Pudora – burmistrza Dzierzgonia i Sztumu (zm. 1870 r.). Ukończył Gimnazjum Królewskie w Malborku, a następnie rozpoczął praktykę u adwokata malborskiego Horna, znanego później radcy sądowego w Elblągu; był również sekretarzem zarządu malborskiego; zastępcą naczelnika założonego w 1873 r. Elbląskiego Związku Wałów i Grobli, gdzie później był jego sekretarzem i podskarbim...

Forbus, Peter Autor: Joanna Szkolnicka

Peter Forbus urodził się w 1602 r. w Szkocji jako potomek starego szlacheckiego rodu.

Wilmson, Jacob (1618-1656) Autor: Helena Dutkiewicz

Jacob Wilmson (1618-1656) - kapitan w służbie króla Szwecji. Był synem elbląskiego rajcy Georga Wilmsona. Po ukończeniu edukacji w elbląskim gimnazjum odbył podróż do Szwecji oraz studiował na Akademii Krakowskiej (przy tej okazji opanował język polski).

Oloff, Ephraim (1685-1735) Autor: Helena Dutkiewicz

Ephraim Oloff (1685-1735) był luterańskim duchownym, bibliografem i hymnologiem (zajmował się historią polskiej pieśni liturgicznej). W gimnazjum w Toruniu wykładał język polski. Do Elbląga przybył w 1713, gdzie objął funkcję kaznodziei w kościele Św., był też profesorem w Gimnazjum Elbląskim.

Housselle, Karl Autor: Joanna Szkolnicka

Karl Housselle – lekarz i urzędnik. Urodził się 12 czerwca 1799 w Elblągu w lekarskiej rodzinie.

Tolkemit, Johann Gottlieb Autor: Joanna Szkolnicka

Hartmann, Fryderyk Traugott (1749-1833) Autor: Helena Dutkiewicz

Fryderyk Traugott Hartmann - urodził się w Kowarach na Śląsku 16.10.1749 w rodzinie Jana Zygmunta i Zuzanny z d. Klemt. Drukarz, wydawca czasopism, księgarz.

Rittersdorf, Daniel (1693-1770) Autor: Helena Dutkiewicz

Daniel Rittersdorf (1693-1770) – pastor w Kościele Mariackim, senior elbląskiego duchowieństwa. Posiadał duże zbiory biblioteczne. Jego biblioteka mieściła się w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu i często była obiektem zainteresowania gości przebywających w Elblągu.

Coye, Ernhold Autor: Joanna Szkolnicka

Grunau, George (1820-1890) Autor: Helena Dutkiewicz

George Grunau (30.03.1820 † 27.07.1890) – radny miejski 1859, radca komercyjny 1874, 1873 wicedeputowany do sejmiku prowincjonalnego, 1876 - 1883 zastępca przewodniczącego rady miasta Elbląga, 1878 - 1882 przełożony Korporacji Kupieckiej.

Schack, Arthur (1840-1917) Autor: Helena Dutkiewicz

Artur von Schack (20.11.1840 † 03.05.1917) – w młodości podporucznik 8 regimentu ułanów hrabiego zu Dohna stacjonującego w Elblągu

Blell, Theodor Joseph (1827-1902) Autor: Helena Dutkiewicz

Theodor Joseph Blell (1827-1902) - kolekcjoner i bronioznawca. Uczęszczał do gimnazjów w Królewcu i Chełmnie, następnie studiował prawo na uniwersytetach w Królewcu, Heidelbergu i Wrocławiu.

Stach, Eduard (1856-1927) Autor: Helena Dutkiewicz

Stach, Eduard (1856-1927) - członek magistratu od 10.09.1909, ponownie wybrany 8.08.1913 (do 1918), później honorowy senior miasta i honorowy obywatel Elbląga.

Albrecht, Wilhelm Eduard Autor: Joanna Szkolnicka

Prawnik i historyk prawa. Urodził się w Elblągu 04.03.1800 r. jako syn tutejszego kupca.

Ebert, Max (1879-1929) Autor: Helena Dutkiewicz

Ebert, Max (1879-1929) - archeolog niemiecki, badacz prahistorii wschodniej Europy.