Słownik biograficzny

Horn, Dominik Autor: Helena Dutkiewicz

Horn, Dominik Autor: Helena Dutkiewicz

Holst, Fabian Autor: Helena Dutkiewicz

Holst, Daniel Autor: Helena Dutkiewicz

Hoffmann, Paweł Autor: Helena Dutkiewicz

Hoffmann, Jan Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Hoffmann, Jan Daniel: konrektor i lektor języka polskiego w Gimnazjum Elbląskim Autor: Helena Dutkiewicz

Hoffmann Jan Daniel – urodził się 10 grudnia 1701 r. w Toruniu w rodzinie Samuela Hoffmanna i Anny Freyberg. Ojciec był tkaczem i kościelnym przy kościele Św. Jerzego, przeznaczonym dla Polaków ewangelików. Dzięki staraniom i niemałym wysiłkom rodziców, którzy należeli przecież do uboższych warstw mieszczańskich, mógł uczęszczać do gimnazjum w mieście rodzinnym.

Hoffmann, Fryderyk Autor: Helena Dutkiewicz

Hoffmann Fryderyk – ur. w 1627 r. w rodzinie Pawła, pastora w Bolesławcu na Śląsku. Uczył się w gimnazjach Bolesławca, Wschowy, Torunia i Elbląga. Jako elbląski stypendysta kształcił się na uniwersytecie bremeńskim i w Helmstedt. Studiował filozofię, teologię i prawo. W 1653 r. został wezwany do powrotu i objęcia stanowiska profesora w Gimnazjum Elbląskim.

Heyll (Heyle), Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz

Heyll (Heyle) Krzysztof – ur. w 1499 r. w Wiesbaden. Był synem szewca. Kształcił się w szkołach rodzinnej Nadrenii oraz na uniwersytetach w Lipsku ( uzyskał stopień bakałarza w 1521 r. ), Montpellier, Paryżu i Orange (tutaj zdobył tytuł doktora medycyny w 1530 r.)

Hennig, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Hennig Jan – ur. w 1658 r. w Elblągu. Podobnie jak dziadek Mikołaj i ojciec Andrzej uczęszczał do elbląskiego Gimnazjum. Cztery lata uczył się również w gimnazjum w Toruniu oraz na uniwersytecie królewieckim. Po ukończeniu studiów pracował przez 9 lat w Rydze jako profesor i konrektor liceum, gdzie zdobył wielkie uznanie za doskonałą znajomość filologii i duże zdolności poetyckie.

Hempel, Jan Michał Autor: Helena Dutkiewicz

Hempel Jan Michał - urodzony w 1674 r. w Miśni. Wykształcenie średnie zdobył w rodzinnym mieście. Studiował filozofię, teologię, grekę, język hebrajski na uniwersytetach w Lipsku, Altdorfie i Halle. Na ostatnich studiach w Halle zaprzyjaźnił się z A. H. Franckiem, twórcą pietyzmu. (Pietyzm – nurt religijny w luteranizmie –XVII-XVIII w.

Gelasinus (właść. Śmieszkowicz), Mikołaj Autor: Helena Dutkiewicz

Gelasinus ( właść. nazwisko Śmieszkowicz) Mikołaj – ur. w 1520 r. w rodzinie zamożnego bednarza lwowskiego Mikołaja S. Początkowe wykształcenie otrzymał we lwowskiej szkole katedralnej, potem studia na uniwersytecie krakowskim, które ukończył zdobywając tytuł magistra w 1545 r. Pozostał na uczelni i rozpoczął wykłady na wydziale filozoficznym.

Ehwalt (Ewald), Jan Gottfried Autor: Helena Dutkiewicz

Ehwalt (Ewald) Jan Gottfried – ur. 01.01.1717 r. w rodzinie Henryka, elbląskiego kupca – sukiennika. Uczył się w gimnazjum w Elblągu (1721) i Gdańsku (1735). Tytuł magistra uzyskał kończąc studia wyższe w zakresie filozofii, historii, teologii i prawa kościelnego w Jenie (08.05.1738 r.)

From, Jan Samuel Autor: Helena Dutkiewicz

From Jan Samuel – ur. 08.06.1735 r. w rodzinie malborskiego pastora magistra Natanela Efraima F. Wykształcenie średnie otrzymał w gimnazjum rodzimego miasta. Studiował filozofię, teologię, historię i matematykę na uniwersytetach w Królewcu (1753-1756) i Roztoce (1757-1759) jako stypendysta malborskiej Rady Miejskiej.

Fellgiebel, Baltazar Autor: Helena Dutkiewicz

Fellgiebel Baltazar – z tytułem magistra, Ślązak z Legnicy. W latach 1595-1608 był konrektorem (zastępca pomagający w prowadzeniu szkoły) w Gimnazjum Elbląskim. Po śmierci Tomasza Rotusa (1596), zarządzał gimnazjum aż do objęcia (1598) rektoratu przez J. Myliusa.

Falk (Falconius), Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz

Falk (Falconius) Krzysztof – ur. ok. 1520 w Annanbergu, w Miśni. Literat pruski, kronikarz, poeta i nauczyciel. Zasłużył się jako autor wierszowanej Pochwały miasta Elbląga, choć wartość artystyczna utworu nie jest duża. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Brak jest bliższych danych o rodzinie i młodości Falka, wiadomo jedynie, że od 1546 - 1548 r. pracował jako nauczyciel rachunków i pisania w Gimnazjum Elbląskim.

Drabitz, Dawid Autor: Helena Dutkiewicz

Drabitz Dawid – pochodził z miejscowości Witweida w Miśni. Od 1598 r. był nauczycielem germaniki w młodszych klasach gimnazjalnych...

Hoffmann, Christian Autor: Helena Dutkiewicz

Hoehgräf, Konrad Autor: Helena Dutkiewicz

Hingelberg, Jan Autor: Helena Dutkiewicz