Słownik biograficzny

Liewald (Leowald), Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Leichert, Samuel Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Leichert, Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Lebbaeus (Lebbe), Marcin Autor: Helena Dutkiewicz

Lau, Christian Autor: Helena Dutkiewicz

Langerfelt, Kasper Autor: Helena Dutkiewicz

Langerfelt Kasper – ur. w 1540 r., syn Pawła, rajcy Starego Miasta w Królewcu. Studiował na uniwersytetach w Królewcu i Frankfurcie nad Odrą – zdobywając stopień magistra w 1557 r. Następnie był konrektorem w Królewcu. W 1559 r. został konrektorem i profesorem poezji (wydał już wówczas 5 zbiorków wierszy) w Gimnazjum Elbląskim.

Lange, Marcin Autor: Helena Dutkiewicz

König, Ernest Autor: Helena Dutkiewicz

König Ernest – ur. w 1635 r. we wsi Krzywica (Uchtenhagen) koło Stargardu Pomorskiego, w rodzinie pastora. Studia wyższe ukończył w Lipsku pod kierunkiem słynnego profesora Jakuba Thomasiusa. Po studiach pracował w latach 1660 – 1667 w szczecińskim Królewskim Pedagogium jako profesor i subrektor oraz w gimnazjum toruńskim (1667 -1681) na stanowisku rektora.

Land, Michał Autor: Helena Dutkiewicz

Kunzman, Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Krueger, Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz

Krüger, Grzegorz Autor: Helena Dutkiewicz

Krüger, Dawid Autor: Helena Dutkiewicz

Krahmer (Cramer), Daniel Autor: Helena Dutkiewicz

Daniel Krahmer (Cramer) – ur. w 1728 r. w Elblągu. Kształcił się w gimnazjach Elbląga i Gdańska. W latach 1751 – 1753 był rektorem szkoły w Skarszewach.

Koitsch, Chrystian Jakub Autor: Helena Dutkiewicz

Koitsch Chrystian Jakub – ur. 13.09.1671 r. w rodzinie rymarza Jana, zamieszkałego w Miśni (Meissen). Szkołę średnią ukończył w rodzinnym mieście. Studiował w Lipsku (1692 – 1696) i Halle. Został współpracownikiem A. H. Francka i za jego protekcją otrzymał posadę „informatora” kilku bogatych studentów, co umożliwiło mu dalsze studia. Po ich ukończeniu pracował w zakładzie oświatowym samego A. H. Francka w Halle na stanowisku inspektora.

Königsehr, Sebastian Autor: Helena Dutkiewicz

Klaedenius, Joachim Autor: Helena Dutkiewicz

Kalkreuter (Calcidius), Bartłomiej Autor: Helena Dutkiewicz

Kalkreuter (Calcidius) Bartłomiej – ur. w Krośnie Śląskim. Studiował w Wittenberdze i na uniwersytetach włoskich, tam też zdobył doktorat z medycyny. Po powrocie z Italii otrzymał stanowisko fizyka miejskiego w Żaganiu. W 1563 r. przeniósł się do Elbląga na taki sam urząd i pełnił go aż do śmierci w 1586 r.

Jonas, Andrzej Autor: Helena Dutkiewicz

Hoyer (Höyer), Jakub Autor: Helena Dutkiewicz