Słownik biograficzny

Hoppe, Israel (senior) (1563- 1624) - burmistrz Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Niewiele mamy o tym elbląskim burmistrzu wiadomości. Urodził się w Elblągu, tu także uczęszczał do gimnazjum. Studiował na uniwersytecie w Rostocku, poczym wrócił do rodzinnego miasta. W 1588 r. objął urząd sekretarza Rady Miejskiej. W 1599 r. został rajcą pełniąc funkcję asesora a rok później wybrany został burmistrzem...

Jungschultz, Johann (junior) (1583–1630) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Jungschultz Johann urodził się w Elblągu w 1583 r. Jego ojciec również Johann – w latach 1579 – 1597 sprawował w Elblągu urząd burmistrza, matką jego była Justyna Sprengel, córka burmistrza Johanna Sprengela. Po ukończeniu Gimnazjum Elbląskiego, w 1597 r. dla nauki języka polskiego rodzice wysłali go do Radziejowa na Kujawach. Studiował w Altdorfie, Strasburgu i Lejdzie. W okresie studiów odwiedził Paryż, Orlean, Londyn, Flandrię i Zelandię. W 1608 roku wrócił do rodzinnego miasta, a w następnym roku w celu doskonalenia języka i prawa polskiego wraz z delegatami i z ówczesnym burmistrzem elbląskim Grzegorzem Widerem i rajcą Stiemerem udał się na sejm warszawski.

Fuchs, Michael Gottlieb Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Protoplastą rodziny Fuscsów był Marek Fuchs, od 1586 r. obywatel Elbląga. Michał Bogumił Fuchs (Michael Gottlieb) syn Samuela Bogumiła – sekretarza i rajcy miejskiego urodził się 19. X 1758 r.w Elblągu. Matka jego była Eleonora Agata Lange. Ukończył Gimnazjum Elbląskie.

Meißner, Carl (1870-1950) Autor: dr Joanna Szkolnicka

Urodzony w Elblągu 28 lipca w roku 1870, był początkowo dziennikarzem, piszącym również dla „Elbinger Zeitung”.

Kopka, Jerzy (1710-1766) Autor: Helena Dutkiewicz

Kritz, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Zamehl (Zamelius), Fryderyk (1590-1647) – rajca elbląski, poeta i historyk Autor: Helena Dutkiewicz

Urodził się 10.01.1590 r. jako syn Fryderyka, mieszczanina elbląskiego. Otrzymał bardzo staranne wykształcenie. Uczęszczał do Gimnazjum w Elblągu, gdzie pobierał prywatne lekcje u rektora J. Myliusa i innych znanych nauczycieli. Jako szesnastolatek za namową rodziców rozpoczął naukę w Gimnazjum w Toruniu, gdzie miał nauczyć się języka polskiego, nie wykazywał jednak zapału w tym kierunku i wkrótce (po półtora roku) porzucił toruńskie gimnazjum i udał się do Gdańska, gdzie przez 2 lata studiował m.in. filozofię i języki starożytne.

Eichen, Heinrich Autor: dr Joanna Szkolnicka

(1905-1987) poeta, dramaturg i autor utworów dla młodzieży, urodził się co prawda w Bonn (1905), lecz w latach 1912 – 1945 przebywał na stałe (jedynie z krótkimi przerwami) w Elblągu.

Braun, Jacob (1572–16?) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się 14 lutego 1572 r. w Elblągu w rodzinie patrycjuszowskiej. Ojciec jego Jakub był rajcą miejskim, matka Regina – córka rajcy elbląskiego Fabiana Mellera. W 1589 r. ukończył Gimnazjum Elbląskie i w tymże roku podjął studia prawnicze na uniwersytecie królewieckim. Po trzech latach studiów w 1592 r. wrócił do Elbląga, a następnie odbył podróż edukacyjną do Niemiec, Niderlandów, Anglii i Włoch. Studiował również na uniwersytetach w Köln i Oxford. We wrześniu 1595 r. poprzez Wenecję i Niemcy wrócił do Elbląga. W 1601 r. ożenił się z Elżbietą, córką elbląskiego rajcy Johannem von Kantem, która zmarł w roku następnym...

Treschenberg, Christian (1577-1646) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się 15 kwietnia 1577 r. w Królewcu. Jego ojciec Grzegorz był kupcem, matka Brygida, córką rajcy w Starym Mieście Królewcu – Floriana Langenau. W 1596 r. ukończył studia na uniwersytecie królewieckim, a następnie został wysłany do Polski dla nauki języka polskiego.

Coye, Johann (1583–1647) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się 10 maja 1583 roku w Elblągu. Ojcem jego był Georg Coy – sekretarz Rady Miejskiej w Elblągu, matką – Katarzyna – córka burmistrza elbląskiego Johanna Sprengel von Röbern. Po wczesnej śmierci rodziców opiekę i wychowanie zapewnił mu dziadek ze strony matki – Johann Sprengel. Ukończył Gimnazjum Elbląskie, a w wieku 17 lat podjął studia na uniwersytecie w Marburgu i Lejdzie po ukończeniu których podróżował do Francji i Anglii...

Sieffert, Michael (1594 – 1661) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się 27 września 1594 roku w Elblągu. Ojciec jego Bartłomiej był kupcem, matka Benigna z domu Labians. W 1612 r. rodzice wysłali go do Torunia dla nauki języka polskiego, a po roku do Gdańska, gdzie przez cztery lata uczęszczał do tamtejszego gimnazjum. W 1618 r. podjął studia w Marburgu. Z powodu toczących się w tej części Niemiec działań wojennych po kilku miesiącach opuścił Marburg i udał się do Niderlandów gdzie studiował na uniwersytecie w Lejdzie. Następnie odbył podróż edukacyjną do Anglii, Francji i Włoch. Po siedmiu latach tj. w 1625 r. powrócił do rodzinnego miasta...

Meienreis, Sigmund (1595 – 1654) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się w Elblągu 15 września 1595 r. jako syn Andrzeja Meienreisa – burmistrza elbląskiego i Elżbiety z domu Wildin. Uczęszczał do Gimnazjum Elbląskiego do 13 roku życia, a następnie w 1608 r. rodzice wysłali go do Łobżenicy dla nauki języka polskiego. W 1610 r. wrócił do domu rodzicielskiego by kontynuować naukę w gimnazjum w Elblągu. Dwa lata później rodzice wysłali go do Wrocławia dla nauki języków obcych, by mógł podjąć studia uniwersyteckie na zachodzie Europy. Pod koniec 1614 r. przez Niemcy i Niderlandy udał się do Anglii i tu podjął studia na uniwersytecie w Cambrig i Oxfordzie. Z Anglii odbył podróż edukacyjną do Francji, zwiedzając Paryż i inne miasta francuskie. W 1617 r. na wezwanie ojca wrócił do rodzinnego miasta, by wspólnie z ojcem odbyć dalsze podróże. Jednak choroba i śmierć ojca 19.XI.1617 r. przeszkodziła w realizacji tych planów. W 1618 r. wspólnie z ówczesnym sekretarzem Rady Miejskiej Elbląga udał się na sejm i dwór królewski....

Heese, Tomasz (1600–1658) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się 15 stycznia 1600 r. w Malborku. Ojcem jego był dr prawa Grzegorz Heese – burmistrz malborski, matką Anna z domu Trunck. Przez pięć lat (1613-1618) uczęszczał do Gimnazjum Gdańskiego, a następnie przez dwa lata do gimnazjum w Bremie. W 1620 r. rozpoczął studia teologiczne i języków orientalnych na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. W 1623 r. powrócił do rodzinnego Malborka. W następnym roku udał się do Holandii, gdzie przez dwa lata studiował w Lejdzie teologię, matematykę, historię i nauki polityczne, a następnie odbył po tym kraju podróż edukacyjną po Francji, Anglii, Szwajcarii oraz Włochy. Przez Wiedeń i Kraków po siedmiu latach wrócił do Malborka. W 1632 r. odbył kolejną podróż do Szwabii.

Stiemer, Kryspin (1567–1632) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się 14 kwietnia 1567 r. w Elblągu. Ojcem jego był Merten Stiemer – obywatel elbląski, matką – Elżbieta z domu Rossin. Ukończył Gimnazjum Elbląskie, po czym rodzice wysłali go do Krakowa na naukę języka polskiego. Dla nabycia ogłady towarzyskiej odbył podróż do Niemiec, odwiedzając m.in. Norymbergę, Augsburg i Strasburg. Po powrocie do rodzinnego miasta w 1593 r., w wieku 26 lat ożenił się z Dorotą Weinrichten – córką rajcy elbląskiego, z którą przeżył 32 lata.

Fuchs, Michał (1572–1646) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Rodzina Fuchs jest starą zasiedziałą rodziną elbląską z 16-wiecznymi tradycjami. Michał Fuchs urodził się w Elblągu w 1572 roku, ojcem jego był Dominik Fuchs – obywatel elbląski, matką – Urszula z domu Rautenberg. Ukończył Gimnazjum Elbląskie, poczym podjął studia na Uniwersytecie Królewieckim. Po odbytych studiach wyruszył w ośmioletnią podróż edukacyjną – jako opiekun Andrzeja, syna Rafała Leszczyńskiego – wojewody brzeskiego.

Marsilius, Efraim Gottlob Autor: Helena Dutkiewicz

Wildfang, Johann Autor: dr Joanna Szkolnicka

Komeński, Jan Amos (Comenius) Autor: dr Joanna Szkolnicka

Czeski uczony, pedagog i myśliciel. Jego nazwisko nosi jedna z elbląskich ulic. Przebywał w Elblągu w latach 1642-1648 (pod koniec wojny trzydziestoletniej).

Rhode, Heinrich (1701-1755) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Rhode Heinrich – urodził się 27 września 1701 r. w Elblągu. Ojciec jego Franciszek Adam Rohde w latach 1713-1720 sprawował urząd elbląskiego burmistrza, matką jego była Dorota córka burmistrza elbląskiego Rafaela Bogusława Nakielskiego. Heinrich Rohde w 1720 r. ukończył elbląskie gimnazjum.