Słownik biograficzny

Żak, Tadeusz (1912–1985) – lekarz dermatolog Autor: Bolesław Szatrański

Urodził się 19 kwietnia 1912 roku w miejscowości Strzemieszyce Wielkie, w powiecie będzińskim jako syn Jana i Feliksy (z domu Szczepańska). Do Gimnazjum uczęszczał w Dąbrowie Górniczej, gdzie uzyskał maturę w 1930 roku. Studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplom lekarza uzyskał w 1937 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od roku 1936 do września roku 1939 był asystentem w Zakładzie Fizjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przeszkolenie wojskowe odbył w roku 1938 w Szkole Podchorążych Sanitarnych Rezerwy w Warszawie oraz w 8. Szpitalu Okręgowym w Toruniu. Po zmobilizowaniu w sierpniu 1939 roku, objął stanowisko lekarza batalionu O.N. w Żninie.

Zamehl (Zamelius), Fryderyk (1590-1647) – rajca elbląski, poeta i historyk Autor: Helena Dutkiewicz

Urodził się 10.01.1590 r. jako syn Fryderyka, mieszczanina elbląskiego. Otrzymał bardzo staranne wykształcenie. Uczęszczał do Gimnazjum w Elblągu, gdzie pobierał prywatne lekcje u rektora J. Myliusa i innych znanych nauczycieli. Jako szesnastolatek za namową rodziców rozpoczął naukę w Gimnazjum w Toruniu, gdzie miał nauczyć się języka polskiego, nie wykazywał jednak zapału w tym kierunku i wkrótce (po półtora roku) porzucił toruńskie gimnazjum i udał się do Gdańska, gdzie przez 2 lata studiował m.in. filozofię i języki starożytne.

Zamehl Friedrich, III Autor: Helena Dutkiewicz

Zamehl, Carl Theodor Autor: dr Joanna Szkolnicka

Zamehl, Friedrich Autor: Helena Dutkiewicz

Zamehl, Friedrich Młodszy Autor: Helena Dutkiewicz

Zamehl, Gottfried Autor: Helena Dutkiewicz

Zamehlowie Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Zamehlowie, rodzina pochodzenia staropruskiego, osiadła w Elblągu od XVI wieku. Pierwszym przedstawicielem tego rodu, który zasiadł we władzach miejskich Elbląga był Jakub – członek II Ordynku w latach 1568-1590. Zamehlowie wnieśli znaczy wkład do dziejów pisarstwa elbląskiego...

Zayum, Jakob Autor: Helena Dutkiewicz

Zdanowska-Hosbein, Aldona (1932–2014) – artystka plastyk, fotograficzka Autor: Wiesława Rynkiewicz-Domino

Aldona Zdanowska, córka Edmunda i Bolesławy z domu Tallat-Kiełpcz, urodziła się w Wilnie 6 grudnia 1932 r. Oboje rodzice przed wojną należeli do grupy znanych i cenionych wileńskich fotografików, byli uczniami słynnego fotografika Jana Bułhaka. Po wojnie rodzina Zdanowskich osiedliła się w Gdyni. Zdanowscy byli współzałożycielami Liceum Fotografiki w Gdyni-Orłowie (później, po połączeniu z Liceum Plastycznym: Państwowe Technikum Sztuk Plastycznych, a następnie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych). W 1951 r. Aldona została absolwentką „orłowskiej” szkoły i rozpoczęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, na Wydziale Malarstwa ze specjalizacją malarstwa ściennego.

Zelscher (Zelzer), Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Zessel, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Ziese, Karol Henryk Autor: Helena Dutkiewicz

Karol Henryk Ziese (1848-1917) – inżynier, wybitny elbląski konstruktor, przemysłowiec, budowniczy maszyn i łodzi torpedowych.

Zimmermann, Jan Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz

Zumkowski, Ryszard (1950-2015) Autor: Helena Dutkiewicz

Ryszard Zumkowski (1950- 2015) - elbląski grafik komputerowy, rysownik, typograf, projektant logotypów, plakatów, katalogów i reklam...

Żynel, Apoloniusz (1914–1987) – duchowny katolicki, franciszkanin Autor: ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

Ur. 10 VIII 1914 r. w miejscowości Wysokie koło Białegostoku, w rodzinie Juliana i Franciszki Siedleckiej. Szkołę powszechną ukończył w Szkindzierzu. W 1927 r. wstąpił w Niepokalanowie do franciszkańskiego Małego Seminarium Misyjnego. 6 IX 1933 r. przyjęty do nowicjatu w Niepokalanowie. 7 IX 1934 r. złożył pierwsze śluby zakonne w Niepokalanowie. 8 XII 1937 r. jako student teologii w Krakowie złożył śluby wieczyste. 23 III 1940 r. w Krakowie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abpa Adama Sapiechy.