Słownik biograficzny

Wachter, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Wagner, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Wanat, Józef (1919–1991) – inżynier mechanik, dyrektor naczelny Zakładów Mechanicznych „Zamech” w latach 1953–1963 Autor: Daniel Lewandowski

Józef Wanat urodził się 25 listopada 1919 r. w Rzeczniowie, zmarł 29 sierpnia 1991 r.i pochowany został w Sopocie. Inżynier mechanik, wieloletni Dyrektor Naczelny Zamechu, radny Elbląga, poseł na Sejm PRL II kadencji z ramienia PZPR, społecznik i aktywista. W 1946 r. rozpoczął pracę w przemyśle ciężkim, początkowo w Zaodrzańskich Zakładach Przemysłu Metalowego im. Marcelego Nowotki w Zielonej Górze. W 1950 r. został dyrektorem naczelnym Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych. W latach 1953–1963 był dyrektorem naczelnym Zakładów Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego, zwanych powszechnie Zamechem.

Weber, Michał Autor: Helena Dutkiewicz

Wendland, Joachim Autor: Helena Dutkiewicz

Wengius, Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz

Werner, Daniel Christoph Autor: Helena Dutkiewicz

Wilczewski, Stanisław (1922–1977) – lekarz chirurg Autor: Bolesław Szatrański

Urodził się 16 czerwca 1922 roku w Sieruciowcach w powiecie sokólskim jako syn Aleksandra i Michaliny (z domu Żuk). Maturę uzyskał w 1939 roku w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Grodnie. Jako ochotnik brał czynny udział w kampanii wrześniowej (był wówczas uczniem gimnazjum). Brał też udział w obronie Grodna przed wkraczająca Armią Czerwoną. W lipcu 1941 roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej i aktywnie działał (pod pseudonimem „Czarny”) w młodzieżowej grupie dywersyjno-sabotażowej podlegającej komendantowi Grodna. Wyróżniając się pośród innych odwagą, należał do sekcji likwidacji konfidentów gestapo.

Wildfang, Johann Autor: dr Joanna Szkolnicka

Will (Wille), Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Wilmson, Jacob (1618-1656) Autor: Helena Dutkiewicz

Jacob Wilmson (1618-1656) - kapitan w służbie króla Szwecji. Był synem elbląskiego rajcy Georga Wilmsona. Po ukończeniu edukacji w elbląskim gimnazjum odbył podróż do Szwecji oraz studiował na Akademii Krakowskiej (przy tej okazji opanował język polski).

Wilmson, Johann (1684-1756) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się 13 września 1684 r. w Elblągu, ojciec jego, także Johann był członkiem III ordynku, pełnił funkcję pisarza w elbląskiej kancelarii, matka- Anna była córką kupca i członka III ordynku Zachariasza Tettelbacha. Gdy miał 3 lata zmarł mu ojciec. Uczęszczał do Gimnazjum Elbląskiego, a po jego ukończeniu w 1705 r. podjął studia prawnicze na uniwersytecie w Królewcu.

Wimann, Mikołaj Autor: Helena Dutkiewicz

Wimann Mikołaj – ur. w Zurychu. Studiował w Wiedniu, Tybindze i Ingolstadzie (tam uczęszczał na wykłady T. Ecka). Zdobył tytuł magistra. Po studiach uczył w szkołach w Spirze, Fryburgu (Szwajcaria), wykładając język hebrajski i grecki na uniwersytecie w Ingolstadzie (w 1536 r.) w gimnazjum Św. Elżbiety we Wrocławiu, Ratyzbonie, w kolegium Św. Mikołaja w Wiedniu. Tak nauczając w różnych szkołach, dotarł przez Czechy i Śląsk do Elbląga, gdzie w 1548 r. zaangażowała go Rada Miejska na urząd rektora, mimo że był katolikiem.

Winkler, Marcin Autor: Helena Dutkiewicz

Wisselinck, Wilhelm (1772-1835) – pastor i pedagog elbląski Autor: Helena Dutkiewicz

Wilhelm Wisselinck (1772-1835) – pastor i pedagog elbląski. Urodził się w miasteczku Salzedel w Starej Marchii. Po ukończeniu gimnazjum i wydziału teologicznego w Halle pracował przez rok jako nauczyciel domowy, a następnie został powołany na kaznodzieję gminy kalwińskiej w Elblągu. Przyjechał tu w 1805 r. i zamieszkał przy Nowym Rynku 13 (obecny Pl. Słowiański). Czas swój dzielił między pracą duszpasterską i pedagogiczną. Od 1807 r. był inspektorem gmin reformowanych w całej prowincji Prusy Zachodnie, dwa lata później został członkiem konsystorza królewskiego w Prusach. Był założycielem i wieloletnim kierownikiem renomowanej pensji dla dobrze urodzonych dziewcząt. Pomyślnie układało się także życie rodzinne Wilhelma. Z małżeństwa z Charlotte Kluge urodziło mu się 10 dzieci. Pastor znany był ze swoich zapisków ...

Woelk, Johannes (1891-1945) - nadburmistrz Elbląga Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

W marcu 1934 r. następcą Carla Friedricha Mertena na stanowisku nadburmistrza został Johannes O. H. Woelk (funkcję sprawował w latach 1934-1940).

Woit (Wogdt), Jan (1659-1721) Autor: Helena Dutkiewicz

Woit (Woyt, Wogdt) Jan (1659-1721) – profesor i bibliotekarz w gimnazjum elbląskim. Urodzony 21.12 w rodzinie Jana, piwowara z Nowego Miasta Elbląga i Anny z domu Fahlpactin. Uczył się w szkole nowomiejskiej oraz prywatnie u Piotra Behma, konrektora gimnazjum.

Woit, Jakub (1698-1764) – profesor Gimnazjum Elbląskiego, propagator systemu kopernikańskiego Autor: Helena Dutkiewicz

Jakub Woit ( 1698-1764) – profesor Gimnazjum Elbląskiego, propagator systemu kopernikańskiego. Urodzony 30 lipca, w rodzinie Jana, profesora i Doroty z domu Wildfangin. Kształcił się w miejscowym gimnazjum, a następnie jako stypendysta elbląski w Królewcu i Lipsku. Studiował filozofię, teologię, prawo i matematykę. Studia ukończył zdobywając tytuł magistra na podstawie rozprawy „ De incrementis studiorum per Polonos ac Prussos…” Pol.8.II.394. Praca ta stanowi nawiązanie do elbląskich badań biobibliograficznych i świadczy o dobrej znajomości dziejów kultury i oświaty w Polsce.

Wolff, Christoph Autor: Helena Dutkiewicz

Wollmann, Jan Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz