Słownik biograficzny

Volckmann, Edwin (1835-) Autor: Helena Dutkiewicz

Edwin Volckmann (1835-) ur. w Insterburgu (w 1946 zmieniono nazwę miasta na Czerniachowsk). Pracował jako nauczyciel w Insterburgu (pol. Wystruć), Toruniu, Kwidzynie, Elblągu. Profesor, archiwista, autor m.in. druku okolicznościowego :"Das städtische Gymnasium zu Elbing", wydanego dla upamiętnienia założenia szkoły w 1535 r.

Volmenstein (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Kolejny wpływowy elbląski średniowieczny ród Volmenstein miał w latach 1325-1431 siedmiu przedstawicieli w radzie Starego Miasta Elbląga. Dwóch z nich : Antoniusz i Johannes pełnił urząd burmistrzowski. O Antoniuszu wiemy jedynie, że w latach 1325-1335 zasiadał w radzie miejskiej oraz, że w 1336 roku wybrany został burmistrzem. Godności burmistrza dostąpił również jego syn Johannes. Nie znamy daty jego narodzin.