Słownik biograficzny

Theuthorn, Stefan Autor: Helena Dutkiewicz

Thomale, Hermann F. W Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Hermann F. W. Thomale. Nie znamy daty jego narodzin. (Prawdopodobnie 18.01.1827 r. )Pochodził z Oleśnicy, gdzie jego ojciec był dzwonnikiem. W mieście tym ukończył gimnazjum, a następnie podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył je w 1848 r., po czym podjął pracę, najpierw jako askulator, następnie referendarz i asesor w Królewskim Sądzie Powiatowym we Wrocławiu i Oleśnicy.

Thorn (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Obecność rodu von Thorn w Starym Mieście Elblągu źródłowo jest potwierdzona od 1338 roku. Pierwszym jego przedstawicielem w Elblągu był Johann von Thorn, odnotowany w wymienionym roku w Księdze Łąkowej, w latach 1344-1365 członek rady miejskiej. Wspólnie z elbląskim rajcą Johannesem Volmensteinem brał udział w zjeździe hanzeatyckim w Lubece. Zmarł po roku 1360. Johann von Thorn miał dwóch synów Gerharda i Johana. Gerhard w latach 1376-1394 piastował urząd burmistrza. Był delegatem rady na zjazd hanzeatycki w Lubece (1387 r.) i Hamburgu (1391 r.) oraz reprezentował w 1389 r. Stare Miasto Elbląg na zjeździe miast pruskich w Malborku.

Toeppen, Maksymilian Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Maksymilian Toeppen urodził się 4 kwietnia 1822 r. w Królewcu, jako syn pruskiego urzędnika. Od 1830r. uczęszczał do szkół w Królewcu a w 1839 rozpoczął studia uniwersyteckie. Studiował nauki klasyczne, filozoficzne i historyczne. W 1843 ukończył studia doktoryzując się z języka łacińskiego. Zyskał też uprawnienia do nauczania.

Tolckemit (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Tolckemit to stary elbląski ród patrycjuszowski. Ośmiu jego przedstawicieli w XVII i XVIII stuleciu pełniło funkcje i urzędy miejskie: sekretarza i pisarza rady miejskiej, rajcy, członka II Ordynku i jego wójta, rajcy nowomiejskiego...

Tolckemit (Tollkemit), Aleksander Mikołaj (1715-1759): pastor i historyk elbląski Autor: Helena Dutkiewicz

Aleksander Mikołaj Tolckemit (Tollkemit) (1715-1759) : pastor i historyk elbląski. Urodzony 10.03 w Elblągu jako syn Zygmunta – lekarza i Anny Doroty z Möllerów. Wykształcenie średnie zdobył w miejscowym gimnazjum, następnie studiował teologię w Jenie. Przez krótki czas studiował też w Greifswaldzie, ale nie widnieją wpisy do metryki uczelni. Po studiach objął urząd pastora w Łęczach , a następnie pracował w Przezmarku i w Elblągu w kościele Św. Anny. Pracę duszpasterską łączył z nauką i literaturą. Ogłosił drukiem 11 prac, przeważnie o treści religijnej lub związanej z działalnością duszpasterską. Na uwagę zasługują jednak prace z zakresu historii Elbląga.

Tolkemit, Johann Gottlieb Autor: dr Joanna Szkolnicka

Tragner, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Trebin, Joachim Autor: Helena Dutkiewicz

Treschenberg, Christian (1577-1646) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się 15 kwietnia 1577 r. w Królewcu. Jego ojciec Grzegorz był kupcem, matka Brygida, córką rajcy w Starym Mieście Królewcu – Floriana Langenau. W 1596 r. ukończył studia na uniwersytecie królewieckim, a następnie został wysłany do Polski dla nauki języka polskiego.

Truhn, Hieronymus Autor: dr Joanna Szkolnicka

Hieronymus Truhn (ur. 14. listopada 1811 w Elblągu, zm. 30. kwietnia 1886 w Berlinie), kompozytor i dyrygent. Już jako dziecko wykazywał duże zdolności muzyczne. Pobierał prywatne lekcje gry na flecie, występował w miejskiej orkiestrze (często jako solista). Następnie organista Klaus Kloß udzielał mu lekcji gry na pianinie. W 1831 r. wyjechał do Berlina. Jego nauczycielami byli m. in. Bernhardt Klein i S. Dehn oraz Mendelsohn (u dwóch pierwszych studiował kompozycję, a u ostatniego instrumentalizację). W 1835 r. został kapelmistrzem gdańskiego teatru.