Słownik biograficzny

Smith, John Prince - elbląski pobyt pruskiego ekonomisty i polityka. Autor: dr Joanna Szkolnicka

John Prince-Smith urodził się 20 stycznia 1809 w Londynie, zmarł 3 lutego 1874 w Berlinie. Był ekonomistą klasycznym, politykiem i publicystą, zwolennikiem liberalizmu gospodarczego i wolnego handlu. Z pochodzenia Anglik, został naturalizowanym obywatelem Prus, a później państwa niemieckiego. Jego ojciec – prawnik – w 1817 roku wyjechał do Gujany Brytyjskiej (dziś Gujana), gdzie otrzymał posadę jako urzędnik skarbowy i zabrał małoletniego syna ze sobą.

Sohren, Piotr Autor: Helena Dutkiewicz

Sommer, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Spionek, Tomasz (1964-1995) – kolekcjoner Autor: Helena Dutkiewicz

Tomasz Spionek urodził się 2 lipca 1964 r. Rodzice - rodowici Tczewianie, syn Tomasz od najmłodszych lat zamieszkał w Elblągu. Wielkim sentymentem darzył swój rodzinny Tczew jak i Elbląg. Odbicie widoczne było w jego zbiorach, przeważnie związanych z tymi dwoma miastami. Gromadzeniem archiwaliów, mimo młodego wieku - Tomasz Spionek zajmował się od wielu lat. Prowadził też Wydawnictwo Poligraficzne „Ilfing” (ul. Sadowa 87/3), które specjalizowało się w wytwarzaniu reprintów starych pocztówek...

Spiringowie (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Spiringowie - poborcy ceł w Gdańsku i Elblągu za Władysława IV. Rodzina kupiecka pochodząca z Delft w Holandii. Franciszek ojciec znanych szwedzkich i polskich poborców ceł morskich: Piotra, Teodora, Arenda, Abrahama i Izaaka był kupcem w tym mieście. Po zajęciu Elbląga przez Szwedów w 1626 r. osiadł tu piotr Spiring. Kupił kamienicę na Starym Rynku, zwaną później Domem Królewskim oraz objął w 1627 r. urząd szwedzkiego poborcy ceł w Pilawie.

Sprengel, Jan - nauczyciel, sekretarz rady, burmistrz i burgrabia elbląski Autor: Helena Dutkiewicz

Jan Sprengel (Sprengel von Robern) – nauczyciel Gimnazjum Elbląskiego, sekretarz rady, burmistrz i burgrabia elbląski. Urodzony w 1517 r. w rodzinie Walentego i Anny z domu Kantelbergin. Początkowe wykształcenie pobierał w rodzinnym mieście, studia rozpoczął w Wittenberdze w 1535 r. Po roku wrócił, aby zostać nauczycielem w otwartym wówczas gimnazjum. W 1541 r. przeszedł do pracy w radzie miejskiej jako sekretarz. Ukończył studia zdobywając stopień magistra w 1546 r. Źródła nie podają czy dalej pracował w szkole, natomiast często brał udział w poselstwach rady elbląskiej na sejmiki pruskie, sejmy, załatwiał różne sprawy na dworze królewskim, u księcia Albrechta. W 1566 r. został wybrany do Rady Miejskiej.

Stach, Eduard (1856-1927) Autor: Helena Dutkiewicz

Stach, Eduard (1856-1927) - członek magistratu od 10.09.1909, ponownie wybrany 8.08.1913 (do 1918), później honorowy senior miasta i honorowy obywatel Elbląga.

Steenke, George Jacob Autor: Helena Dutkiewicz

Steinröck, Jan Fryderyk Autor: Helena Dutkiewicz

Stellmacher, Samuel Gottlieb Autor: Helena Dutkiewicz

Stellmacher Samuel Gottlieb – ur. 17.01.1740 r., syn elbląskiego pastora Jerzego. Uczęszczał do miejscowej szkoły, następnie studiował w Królewcu.

Stiemer, Kryspin (1567–1632) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się 14 kwietnia 1567 r. w Elblągu. Ojcem jego był Merten Stiemer – obywatel elbląski, matką – Elżbieta z domu Rossin. Ukończył Gimnazjum Elbląskie, po czym rodzice wysłali go do Krakowa na naukę języka polskiego. Dla nabycia ogłady towarzyskiej odbył podróż do Niemiec, odwiedzając m.in. Norymbergę, Augsburg i Strasburg. Po powrocie do rodzinnego miasta w 1593 r., w wieku 26 lat ożenił się z Dorotą Weinrichten – córką rajcy elbląskiego, z którą przeżył 32 lata.

Stobeus, Izaak Autor: Helena Dutkiewicz

Stobeus Izaak – nauczyciel kaligrafii w Gimnazjum Elbląskim (1615 r.)

Stolarowicz, Ryszard Stanisław (1950–2014) – elbląski działacz NSZZ „Solidarność” Autor: Tadeusz Chmielewski

Urodził się 6 listopada 1950 roku w Elblągu, zmarł 25 lutego 2014 roku w Elblągu. W roku 1969 ukończył Technikum Mechaniczne w Elblągu. Absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, na Wydziale Administracyjnym został w roku 1997. Pochodził z rodziny robotniczej, w latach 1967–1968 był członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej, a w latach 1970–1972 Koła Młodzieży Wojskowej. W latach 1969–1991 pracował w Zakładach Mechanicznych Zamech im. gen. Karola Świerczewskiego w Elblągu jako formierz, następnie suwnicowy i mistrz. Był uczestnikiem strajku, który został zorganizowany w Zakładzie Mechanicznym Zamech dnia 17 czerwca 1976 roku, a także wielu kolejnych, jakie się tam odbyły.

Stroband (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Ströpenhauser, Bartold Autor: Helena Dutkiewicz

Sudermann, Hermann - dramaturg i naturalista Autor: dr Joanna Szkolnicka

dramaturg i prozaik. Sławę przyniosły mu przede wszystkim utwory sceniczne, takie jak Honor, Koniec Sodomy, Gniazdo rodzinne. Postać Magdy z Gniazda rodzinnego należała do popisowych ról w repertuarze Heleny Modrzejewskiej.

Surcovius, Christian Autor: Helena Dutkiewicz

Süvern, Johann Wilhelm Autor: Helena Dutkiewicz

Johann Wilhelm Süvern – nauczyciel, polityk, w latach 1803-1807 dyrektor elbląskiego Gimnazjum.

Światkowski, Jerzy (1928-2019) - organizator powojennego elbląskiego harcerstwa Autor: Beata Gadomska

Urodził się 24 stycznia 1928 roku w miejscowości Skępe (powiat toruński), zmarł 20 marca 2019 roku w Elblągu. W kwietniu 1941 roku został wywieziony wraz z rodziną na przymusowe roboty do Niemiec, w okolice Elbląga, do miejscowości Myślęcin. Jak wielu Polaków w tamtych czasach pracował u niemieckiego bauera. Po wyzwoleniu jego rodzina została w Myślęcinie. O tym, że Jerzy Światkowski znalazł się w Elblągu, zdecydował przypadek.

Szadkowski, Andrzej (1958-1998) Autor: Helena Dutkiewicz

Andrzej Szadkowski – urodził się 6.10.1958 r. w Lęborku. Absolwent PWSSP w Gdańsku, Wydziału Malarstwa i Grafiki. Uzyskał dyplom w pracowni prof. Jerzego Krechowicza (1983). W latach 1987 – 1998 pracował na stanowisku Dyrektora Centrum Sztuki – Galerii EL w Elblągu. Był twórcą wielu ilustracji książkowych, rysunków satyrycznych i komiksów, zajmował się plakatem. Pisał również bajki dla dzieci. Uczestnik ogromnej ilości wystaw indywidualnych i zbiorowych...