Słownik biograficzny

Schwartz, Rafał Autor: Helena Dutkiewicz

Sebastianus Autor: Helena Dutkiewicz

Selke, Johann Carl Adolf (1836-1893) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

W latach 1854-1868 urząd nadburmistrza w Elblągu pełnił Theodor Konrad Burscher. Po jego śmierci rada miejska wybrała na stanowisko pierwszego burmistrza Johanna Carla Adolfa Selke, urodzonego 13 maja 1836 r. w Pieniężnie, dotychczasowego burmistrza w Luckenwalde (Rejencja Poczdamska). Selke studiował prawo na uniwersytecie w Królewcu i zdał egzaminy państwowe na referendarza. Wybór ten król pruski zatwierdził 5 grudnia 1868 roku, urzędowanie rozpoczął natomiast Selke 22 stycznia następnego roku. W 1872 r. cesarz Wilhelm nadał mu tytuł nadburmistrza (Oberbürgermeister), jednocześnie podniesiono mu roczne uposażenie do 2600 reichstalarów...

Semka, Ryszard Edward (1925-2016) - architekt, artysta plastyk, pedagog Autor: dr Jerzy Domino

Architekt, artysta plastyk, pedagog i nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, profesor zwyczajny, żołnierz Armii Krajowej, NOW Narodowej Organizacji Wojskowej, działacz NSZZ „Solidarność”. Liczne prace w aranżacji wnętrz w Gdańsku, Sopocie i Warszawie a także obiektów zabytkowych i sakralnych, uczestnictwo w konkursach, wystawach, sympozjach i konferencjach.

Sendel, Nataniel (1686-1757) – elbląski lekarz Autor: Helena Dutkiewicz

Nataniel Sendel (1686-1757) – elbląski lekarz, członek towarzystw naukowych w Elblągu, Gdańsku, Królewcu i Wiedniu. Urodził się 29.08 jako syn Samuela - nauczyciela klas od VII do V oraz pomocnika kantora w Gimnazjum Elbląskim (zmarł w 1703 r.), przybysza z Arnstad w Saksonii. Nataniel pobierał nauki w miejscowym gimnazjum oraz Gdańsku pod opieką profesora Samuela Schelwiga, filozofa i teologa oraz profesora Jana Glosemeyera, medyka. Rozpoczęte studia w Gdańsku kontynuował w Wittenberdze i Halle, gdzie uzyskał 29.06.1712 r. tytuł dra medycyny na podstawie rozprawki „Dissertatio inauguralis medica, de causis praecipuis, effectum tragicorum In medicina…”(1712), napisanej pod kierunkiem profesora Georga Ernesta Stahla.

Sendel, Samuel Autor: Helena Dutkiewicz

Severus, Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Seyler, Jerzy Daniel (1686-1745): rektor Gimnazjum Elbląskiego Autor: Helena Dutkiewicz

Jerzy Daniel Seyler pochodził ze starej gdańskiej rodziny. Ojciec jego Gotfryd opuścił Gdańsk, ożenił się w Bazylei z Urszulą von Braun, córką rajcy i kupca i osiadł w Spirze (Niemcy), gdzie rozpoczął pracę w charakterze księgarza. Tam też urodził się 24 lutego 1686 roku Jerzy Daniel. W trzy lata później miasto zostało zniszczone przez armię francuską, więc rodzina Seylerów uciekła do Frankfurtu nad Menem.

Siccus (Sick), Piotr Autor: Helena Dutkiewicz

Siccus (Sick) Piotr – ur. w 1530 r. w Rensburgu w Holsztynie. Studiował w Roztoce, gdzie 15.10.1555 r. uzyskał stopień magistra. W 1558 r. za protekcją F. Melanchtona uzyskał katedrę filozofii na uniwersytecie królewieckim, sprawował urząd dziekana wydziału filozoficznego i rektora. Poróżniony z władzami uniwersytetu porzucił Królewiec i przybył do Elbląga, gdzie 6.12.1575 r. został rektorem Gimnazjum Elbląskiego.

Sidovius, Michał Autor: Helena Dutkiewicz

Sidovius, Michał Autor: Helena Dutkiewicz

Siede, Emil Autor: Helena Dutkiewicz

Emil Siede (1840-1921) – założyciel fabryki mydła w Elblągu. Syn zegarmistrza w Stołupianach, po ukończeniu szkoły realnej w Królewcu, w wieku 17 lat rozpocząć praktykę u swojego szwagra E. Freytaga, właściciela fabryki mydła i wytwórni oleju w Bartoszycach. W fabryce tej przerabiano siemię lniane dostarczane z carskiej Rosji, tłoczono je i wyrabiano olej lniany służący częściowo do celów jadalnych oraz do wytwarzania szarego mydła. Mydła toaletowe wyrabiano z zamorskiego oleju kokosowego i uznawane były one za wytworny środek do pielęgnacji ciała.

Siefert (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Ta kupiecka, wielce zasłużona dla miasta rodzina pojawiła się w XVI wieku. Jako pierwszy z tego rodu zasiadał w radzie miejskiej Niclaus Seifert (1455-1463). Odtąd nieprzerwanie – aż do zajęcia Elbląga przez Prusy w 1772 r. jego przedstawiciele pełnili ważne funkcje miejskie.

Sieffert, Michael (1594 – 1661) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się 27 września 1594 roku w Elblągu. Ojciec jego Bartłomiej był kupcem, matka Benigna z domu Labians. W 1612 r. rodzice wysłali go do Torunia dla nauki języka polskiego, a po roku do Gdańska, gdzie przez cztery lata uczęszczał do tamtejszego gimnazjum. W 1618 r. podjął studia w Marburgu. Z powodu toczących się w tej części Niemiec działań wojennych po kilku miesiącach opuścił Marburg i udał się do Niderlandów gdzie studiował na uniwersytecie w Lejdzie. Następnie odbył podróż edukacyjną do Anglii, Francji i Włoch. Po siedmiu latach tj. w 1625 r. powrócił do rodzinnego miasta...

Sieg, Paul Eugen - prekursor powieści futurystycznej Autor: dr Joanna Szkolnicka

1899-1950, autor futurystycznej powieści Detatom.

Sierzputowski, Włodzimierz Wojciech (junior) (1907–1963) - architekt, pedagog Autor: dr Jerzy Domino

Architekt, konserwator zabytków, nauczyciel w elbląskim Technikum Budowlanym, inicjator odbudowy Starego Miasta, współzałożyciel elbląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, współinicjator powołania Muzeum w Elblągu.

Silber, August (1788-1849) – przemysłowiec i liberał elbląski Autor: Helena Dutkiewicz

August Silber (1788-1849) – przemysłowiec i liberał elbląski. Urodził się 9.09.1788 r. w Elblągu, wywodził się ze starego i znanego rodu. Z zawodu był kupcem. Dorobił się znacznego majątku. Od 1825 r. był właścicielem domu handlowego oraz browaru przy ul. Św. Ducha. W 1828 r. został wybrany na radnego miejskiego. W pewnym czasie nie wiodło się Silberowi, pracował jako konduktor na parowcu spacerowym „Jaskółka”.

Silber, Carl Andreas Autor: Helena Dutkiewicz

Skarżyński, Jerzy (1911–2003) – drugi powojenny prezydent Elbląga Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Ur. 28. XI. 1911 r. w Mińsku Mazowieckim. Z zawodu był mechanikiem. Ukończył 6 klas gimnazjum oraz technikum zawodowe Towarzystwa Kursów Technicznych przy Wawelbergu w Warszawie. Do końca 1942 r. mieszkał w Warszawie. W latach 1928–1942 pracował kolejno w: Fabryce Maszyn w Mińsku Mazowieckim (1928–1930), na budowie mostu na Wiśle w Warszawie (1930–1931), Państwowych Zakładach Lotniczych w Warszawie (1931– 1939) i Polskich Zakładach Optycznych w Warszawie (1939–1942).

Skubovius, Krzysztof Zachariasz Autor: Helena Dutkiewicz