Słownik biograficzny

Sarovius, Joachim Autor: Helena Dutkiewicz

Sartorius, Jan (1656 -1729) Autor: Helena Dutkiewicz

Sartorius Jan (1656 -1729), teolog luterański, profesor Gimnazjum Akademickiego w Toruniu, Elblągu i Gdańsku. Urodził się 21.01.1656 r. w Eperies (Preszów) na Słowacji z ojca Jana i matki Anny z domu Wagner. Ojciec był miejscowym pastorem luterańskim. Na początku Jan pobierał nauki w protestanckim miejscowym gimnazjum, a od 1693 r. na uniwersytetach w Lipsku, Tybindze i Wittenberdze, gdzie w 1678 r. zdobył tytuł magistra. Po studiach, m.in. u Samuela Pomariusa i Waltera Donatusa, pozostał jeszcze kilka lat w Wittenberdze, rozwijając dotychczasowe studia filozoficzne.

Satori-Neumann, Johanne Autor: dr Joanna Szkolnicka

Urodziła się 29 września 1787 r. w Mannheim. Jej matką była córka poczmistrza Maria Anna Hippe (z domu Eckin), ojcem – Christoph Hippe (również poczmistrz). Bruno Satori-Neumann opowiada się jednak za wersją, jakoby Joanna była naturalną córką księcia Maksymiliana Josepha von Zweibrücken-Birkenfeldt, późniejszego pierwszego króla Królestwa Bawarii, którego matka Joanny poznała jeszcze przed zawarciem małżeństwa.

Satori–Neumann, Bruno Thomas Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Bruno Thomas Satori – Neumann urodził się w 1886 r. w Briesen w rodzinie urzędniczej. W 1887 jego rodzina osiedliła się w Elblągu. Szkołę średnią ukończył w Elblągu . W 1907 r. podjął studia techniczne (geodezja) w Berlinie, które przerwał po roku dla filozofii, germanistyki i historii sztuki. Interesował się także teatrem. W 1919 r. doktoryzował się na podstawie pracy Die Frühzeit des Weimarischen Hofteaters unter Goethes Leitung 1791-1798. (Wczesny okres weimarskiego teatru dworskiego pod kierownictwem Goethego). Praca ta przyniosła mu rozgłos i uznanie.

Schack, Arthur (1840-1917) Autor: Helena Dutkiewicz

Artur von Schack (20.11.1840 † 03.05.1917) – w młodości podporucznik 8 regimentu ułanów hrabiego zu Dohna stacjonującego w Elblągu

Schaeffer, Albrecht Autor: dr Joanna Szkolnicka

ur. 6. 12. 1885 r. w Elblągu, zm. 5. 12. 1950 w Monachium. Elbląg opuścił jako czteroletnie dziecko.

Schäffer (Scheferus), Chrystian Autor: Helena Dutkiewicz

Schefler, Gotfryd Autor: Helena Dutkiewicz

Schelguig (Schelwig), Samuel Autor: Helena Dutkiewicz

Schichau, Ferdinand Gottlob Autor: Helena Dutkiewicz

Ferdinand Gottlob Schichau (1814-1896) – przedsiębiorca niemiecki, konstruktor maszyn parowych i okrętów. Człowiek, który w znaczący sposób wpłynął na rozwój Elbląga i regionu w XIX wieku, a stworzone przez niego przedsiębiorstwo przetrwało do II wojny światowej.

Schiel (Schilius, Schilig), Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Schmidt, Henrich Autor: Helena Dutkiewicz

Schnee, Erhardt Autor: dr Joanna Szkolnicka

Schönwald, Johann Gotfryd (-1802) - aptekarz, naukowiec Autor: Helena Dutkiewicz

Johann Gotfryd Schönwald (-1802) – eksperymentator, naukowiec, aptekarz działający w Elblągu w latach 1784-1791.

Schröter, Philip Autor: dr Joanna Szkolnicka

Schubert, Johann Ernst Autor: dr Joanna Szkolnicka

Schubert Johann Ernst (pseud. Drusus Pruthenicus Westen) był ewangelickim pastorem i teologiem. Urodził się 24 czerwca 1717 w Elblągu, zmarł 19 sierpnia 1774 w Greifswaldzie. Jego rodzicami byli Adreas-kaznodzieja i Anna – z domu Friese, córka kupca. Oboje zmarli, gdy Johann Ernest był małym dzieckiem. Ukończył on gimnazjum w Elblągu i w 1734 rozpoczął studia na uniwersytecie w Jenie. Studiował tam na fakultetach filozoficznym, filologicznym, matematycznym, prawniczym i teologicznym.

Schubert, Klemens Autor: Helena Dutkiewicz

Schultz, Jakub Autor: Helena Dutkiewicz

Schultz, Maciej Autor: Helena Dutkiewicz

Schumacher, Peter Autor: Helena Dutkiewicz