Słownik biograficzny

Rosnowski, Michał (1911–1995) – inżynier mechanik lotnictwa i przemysłu ciężkiego, nauczyciel i wykładowca Autor: Daniel Lewandowski

Michał Rosnowski urodził się 21 listopada 1911 r. w Winnicy na Ukrainie, zmarł 3 grudnia 1995 r. i pochowany został w Elblągu na cmentarzu przy ul. Agrykola. Inżynier mechanik lotnictwa, a następnie przemysłu ciężkiego. Całe powojenne życie związał z Elblągiem i Zamechem. Społecznik oraz organizator szkolnictwa średniego i wyższego. Jego ojciec był oficerem armii carskiej, a następnie polskiej, w której pełnił bardzo odpowiedzialne funkcje dowódcze.

Rotus (Rhotus), Tomasz – rektor Gimnazjum Elbląskiego, poeta, bibliofil Autor: Helena Dutkiewicz

Rotus (Rhotus) Tomasz – poeta, bibliofil, rektor Gimnazjum Elbląskiego. Pochodził z Tczewa. Nie jest znana data urodzin, jak również nie ma danych o jego rodzicach. Wykształcenie początkowe otrzymał w Gdańsku i tam też prawdopodobnie otrzymał stypendium na studia. Rozpoczął je 1.05.1574 r. w Wittenberdze, a kontynuował w Rostocku, Królewcu i Bazylei. Studiował filozofię i filologię przez 9 lat. Po studiach pracował jako nauczyciel w szkołach Malborka i Gdańska.

Różański, Stanisław (1898–1986) – prezes Sądu Okręgowego w Elblągu w okresie 17.07.1945 – 31.12.1950 r. Autor: Krzysztof Kwasucki

Postronnemu obserwatorowi, mającemu po latach kontakt jedynie z papierem dokumentującym ludzkie losy, trudno jest rzetelnie odnieść się do motywów kierujących działaniami człowieka. Śledząc drogę życiową jednego z pionierów elbląskiego sądownictwa, sędziego Stanisława Różańskiego, wątpliwości mieć nie możemy, iż tym, czym w życiu się kierował, było umiłowanie zawodu sędziego: usunięty z wymiaru sprawiedliwości ze względów pozamerytorycznych, wrócił natychmiast do niego, gdy taka możliwość się pojawiła. Urodził się w Lublinie 31 grudnia 1898 roku. W roku 1918 ukończył Gimnazjum Polskie w Moskwie. W okresie odradzania się Państwa Polskiego, w latach 1918–1920, odbył służbę wojskową. Został absolwentem Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego i Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Rudrauf, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Rullick (Rullig), Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Runcerl (Runckerl), Adam Autor: Helena Dutkiewicz

Ryswick (Rysewigk), Gerard Autor: Helena Dutkiewicz