Słownik biograficzny

Pstrokoński, Ryszard (1907- ?) - trzeci prezydent powojennego Elbląga Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Ur. się 3. IV 1907 r. w Warszawie. W 1927 r. ukończył warszawskie Gimnazjum Humanistyczne im. J. Zamoyskiego. W latach 1927–1934 odbył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, zaliczył także dwa lata studiów (1935– 1936) na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Z zawodu był lekarzem. Po ukończeniu studiów przez rok pracował w II klinice Chirurgicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie podjął studia na Politechnice Warszawskiej. Odbył on także przeszkolenie w Szkole Podchorążych Sanitariuszy w Warszawie oraz Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu.

Pudor, Carl Autor: Helena Dutkiewicz

Carl Pudor (1855-1927) - urzędnik państwowy, krajoznawca, historyk i regionalista. Urodził się w Dzierzgoniu, jako syn urzędnika pocztowego Carla Friedricha Pudora – burmistrza Dzierzgonia i Sztumu (zm. 1870 r.). Ukończył Gimnazjum Królewskie w Malborku, a następnie rozpoczął praktykę u adwokata malborskiego Horna, znanego później radcy sądowego w Elblągu; był również sekretarzem zarządu malborskiego; zastępcą naczelnika założonego w 1873 r. Elbląskiego Związku Wałów i Grobli, gdzie później był jego sekretarzem i podskarbim...