Słownik biograficzny

Paulo, Bolesław (1942–2017) – dowódca wojskowy, pułkownik Wojska Polskiego Autor: gen. dr hab. Ryszard Sorokosz

Pułkownik Bolesław Paulo, s. Józefa urodził się w Sydonówce, w powiecie Brody pod Lwowem 26 sierpnia 1942 r. Po II Wojnie Światowej rodzina Bolesława Paulo została deportowana na kresy zachodnie nowo powstałej Polski. Osiedlili się w Jędrzychowicach, w powiecie Wschowa. Tam Bolesław skończył szkołę podstawową, rok szkoły zawodowej we Wschowie, a następnie do 1962 roku uczył się w Gliwicach w Technikum Mechanicznym. Po maturze zdał egzamin do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Pauly, Tony Autor: dr Joanna Szkolnicka

Antoinette (Tony) Pauly (z domu Loebell) urodziła się 13 kwietnia 1842 r. w Pile w rodzinie posiadaczy ziemskich. Jej matka wkrótce owdowiała i przeprowadziła się z dwójką dzieci, w tym roczną Tony do Elbląga.

Pawowicz, Irena (1919–2010) - pedagog, działaczka kultury Autor: Beata Gadomska

Znana w środowisku elbląskim polonistka. Irena Pawowicz po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1949 roku podjęła pracę nauczyciela w I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu, ale w 1951 r. przeszła do Technikum Budowy Maszyn, renomowanej w mieście średniej szkoły technicznej. Swoją pracę traktowała jak powołanie i służbę społeczną.

Pfeiffer, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Pflesser, Józef Autor: Helena Dutkiewicz

Pflesser Józef – urodził się w Osachtz w Miśni. Dnia 17.08.1623 r. został przyjęty do primy gimnazjum w Elblągu. W latach 1630 – 1682 był nauczycielem VI klasy, a od 1650 r. V klasy oraz nauczycielem kaligrafii w Gimnazjum Elbląskim.

Philips, Adolph Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Adolph Phillips - urodził się 2 lutego 1803 r. prawdopodobnie w Królewcu. Jego ojciec był kupcem londyńskim, zmarłym tam w 1820 r. Matka Eleonora Hay urodzona w 1783 r. w Królewcu, pochodziła ze szkockiej rodziny szlacheckiej. Jego siostra Adolfa była żoną elbląskiego landrata Carla Abramowskiego. Ukończył studia prawnicze, a następnie pełnił funkcję asesora w sądach Prus Górnych. Nie znany daty jego przybycia do Elbląga.

Pilecki, Giedymin (1903–1967) – duchowny katolicki Autor: ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

Ur. 14 II 1903 r. w Brodziszczach, pow. Wołożyn, diec. wileńska, w rodzinie Ludwika i Marii z Pileckich. Kształcił się w prywatnej tajnej szkole, gimnazjum realnym w Oszmianie i gimnazjum przy Seminarium Duchownym w Wilnie, gdzie w 1923 r. uzyskał maturę. W l. 1923–1929 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym i na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Był prezesem studenckiego koła teologów. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 V 1929 r. w Wilnie z rąk abpa Romualda Jałbrzykowskiego.

Placotomus (właśc. Brettschneider), Michał Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Placotomus (właść. Brettschneider) Michał – urodził się w Królewcu około 1530 roku. O jego rodzicach i dzieciństwie nie posiadamy informacji. Studiował w Królewcu (1544 r.), Lipsku (1550 r.) i Wittenberdze, w której w 1557 r. otrzymał stopień magistra. W 1558 r. objął w Elblągu urząd rektora gimnazjum, ale wkrótce zajął się polityką, przechodząc do pracy w Radzie Miejskiej w Elblągu.

Plenzat, Karl (1822-1945) Autor: Helena Dutkiewicz

Karl Plenzat (1822-1945) – wykładowca na Uniwersytecie w Królewcu (wykładał po niemiecku, angielsku - filozofię i pedagogikę) oraz w elbląskiej przedwojennej Akademii Pedagogicznej. Miłośnik i badacz lokalnego folkloru, zbieracz ludowych baśni, anegdot i nazewnictwa przyrodniczego (pieśni i opowieści, legendy).

Pleśniak, Mieczysław (1931-2012) - pedagog, działacz sportowy Autor: Beata Gadomska

Mieczysław Pleśniak ur. w 1931 r. we wsi Łabowa w woj. krakowskim, zm. 5.01.2012 r. w Elblągu. Należy do prekursorów piłki ręcznej w Elblągu. Wychował się we wsi Łabowai tam przeszedł pierwsze stopnie edukacji. W 1954 r. ukończył Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Krakowie i z nakazem pracy został skierowany do Technikum Budowy Maszyn w Elblągu, szkoły będącej wówczas pod bezpośrednią opieką Ministerstwa Przemysłu Maszynowego.

Pölcke (Pelck), Zygmunt Autor: Helena Dutkiewicz

Polio, Adam Autor: Helena Dutkiewicz

Poselger, Friedrich Theodor Autor: dr Joanna Szkolnicka

Urodził się 27 maja 1771 r. w Elblągu, zmarł 9 lutego 1838 w Berlinie. Matematyk, doktor filozofii, tytuł uzyskał w Berlinie w 1823. Przed 1808 był członkiem elbląskiej Rady Miejskiej, a także sprawował funkcję asesora sądu miejskiego. Był też członkiem dwóch wysłanych do Berlina zgromadzeń deputowanych stanów oraz autorem memorandum, uzasadniającego konieczność i słuszność zrekompensowania mieszkańcom Elbląga przez państwo strat finansowych, jakie ponieśli oni z tytułu różnorakich świadczeń na rzecz państwa w czasie wojny.

Pracz-Praczyński, Hilary Bolesław (1900–1970) – duchowny katolicki, franciszkanin Autor: ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

r. 8 VII 1900 r. w Trzebieniu, w diec. sandomierskiej, w rodzinie Jana koniuszego w stadninie Zamoyskich i Marii z d. Paciorek. Kształcił się w Trzebieniu, a następnie w Gimnazjum Rocha Kowalskiego w Warszawie. Przygotowanie do kapłaństwa rozpoczął w Sandomierzu. 4 X 1919 r. wstąpił do Zakonu Ojców Franciszkanów we Lwowie, a po roku został przeniesiony do Krakowa. Śluby wieczyste złożył w 1926 r. w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 III 1928 r. we Lwowie z rąk abpa Bolesława Twardowskiego.

Preuss, Christian Kasper (1705-1738): drukarz i wydawca elbląski Autor: Helena Dutkiewicz

Samuel Preuss zmarł w 1731 roku, a jego następcą z niewiadomej przyczyny nie został jego najstarszy syn Jan Jakub, lecz młodszy syn Chrystian Kasper Preuss, urodzony 25 lipca 1705 r. Podobnie jak jego poprzednicy był absolwentem Gimnazjum Elbląskiego. Po ukończeniu gimnazjum odbywał naukę drukarską w oficynie Reussnera w Królewcu, gdzie 28 lipca 1729 r. został przyjęty do miejscowego Towarzystwa Typograficznego.

Preuss, Samuel (1661-1731): drukarz i wydawca elbląski Autor: Helena Dutkiewicz

Kiedy Achacy (II) Korel zmarł bezpotomnie, drukarnia przeszła w drodze sprzedaży do spokrewnionej z nim rodziny Preussów. Nabywcą został Samuel Preuss, syn miejscowego browarnika. Urodził się 15 sierpnia 1661 roku, absolwent Gimnazjum Elbląskiego. Kształcił się na drukarza w oficynie Rhetów w Gdańsku, a następnie przez 15 lat przebywał za granicą, m.in. w Królewcu (sztuka drukarska u Reussnerów). Ożenił się z Elżbietą Coler, z którą miał czworo dzieci : córkę oraz trzech synów (również późniejszych drukarzy).

Preuss, Samuel Gottlieb (1710-1751): drukarz i wydawca elbląski Autor: Helena Dutkiewicz

Po śmierci Chrystiana Kaspra Preussa w 1738 r., oficynę elbląską objął w posiadanie Samuel Gottlieb Preuss (młodszy brat), ostatni z zasłużonej rodziny elbląskich drukarzy, urodzony 15 lutego 1710 r. Podobnie jak jego starsi bracia ukończył miejscowe gimnazjum, a następnie przyuczał się do zawodu drukarza m.in. u Breitkopfa w Lipsku.

Proew, Krzysztof Gottlieb Autor: Helena Dutkiewicz

Proew Krzysztof Gottlieb – urodzony w listopadzie 1739 roku, syn elbląskiego blacharza Dawida Konrada. Rodzice jego przenieśli się do Królewca i tam też ukończył szkołę podstawową i średnią. Następnie kształcił się w gimnazjach Torunia (maj 1758 r. do primy), Elbląga (19.04.1759 r. do primy) i na uniwersytecie królewieckim (13.04.1761 r.)

Pröll, Carl Wilhelm Autor: Helena Dutkiewicz

Prontnicki, Thomas Autor: dr Joanna Szkolnicka