Słownik biograficzny

Oloff, Ephraim (1685-1735) Autor: Helena Dutkiewicz

Ephraim Oloff (1685-1735) był luterańskim duchownym, bibliografem i hymnologiem (zajmował się historią polskiej pieśni liturgicznej). W gimnazjum w Toruniu wykładał język polski. Do Elbląga przybył w 1713, gdzie objął funkcję kaznodziei w kościele Św., był też profesorem w Gimnazjum Elbląskim.

Olszewski, Zdzisław (1935–2017) – menadżer i działacz społeczny, wojewoda elbląski, samorządowiec Autor: prof. dr hab. Jerzy Borzyszkowski

Olszewski, Zdzisław (1935–2017) – menadżer i działacz społeczny, wojewoda elbląski i samorządowiec, rzecznik współpracy różnych ludzi i partii, gmin i województw, regionów pogranicza – w tym polsko-rosyjskiego i krajów nadbałtyckich. Urodził się w Starogardzie Gdańskim – stolicy Kociewia w rodzinie bankowców, Pauliny z d. Lewickiej i Franciszka, pracujących w późniejszych latach w Łodzi i Płocku, a w czasie wojny w Warszawie i Krakowie. Miał jedną siostrę. Ojciec zginął w powstaniu warszawskim. Po wojnie rodzina zamieszkała w Płocku, gdzie Zdzisław ukończył Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Małeckiego.