Słownik biograficzny

Nagel, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Nenchen, Georg Autor: Joanna Szkolnicka

Neumann, Heinrich Ferdinand Autor: Helena Dutkiewicz

Neumann, Johann Georg Autor: Joanna Szkolnicka

Nicolai, Henryk (1605-1660) Autor: Helena Dutkiewicz

Nicolai Henryk – (1605-1660), filozof i teolog, prof. gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. Urodził się 7 maja 1605 r., jego ojciec Henryk, przez 30 lat sekretarz Rady Miejskiej, matka - Barbara Petri. Nicolai początkowo uczył się w szkole parafialnej Panny Marii, następnie w 1617 r. został zapisany do gdańskiego gimnazjum. Już od młodzieńczych lat wykazywał się wyjątkowymi zdolnościami. Mając 15 lat - wiosną 1620 r. opuścił Gdańsk i udał się na studia do Wittenbergi, których owocem była publiczna dysputa 31.01.1623 r. pod przewodnictwem Jana Martiniego nt. praktyk magicznych oraz praca wydana drukiem „De magicis acttionibus”.

Nitschmann, Henryk - życie i twórczość Autor: Elżbieta Lewandowska

Henryk Nitschmann należy do grona tych nielicznych wyjątków wśród poetów i pisarzy niemieckich drugiej połowy XIX wieku, którzy nie ulegli antypolskiej nagonce, a nawet zdobył się na swoistego rodzaju protest przejawiający się tak w postawie, jak i w całej jego twórczości. W okresie szczególnego nasilenia walki z polskością ze strony władz pruskich oparł się represjom, bronił, wręcz propagował literaturę i kulturę polską.