Słownik biograficzny

Möller, Andrzej Juliusz Autor: Helena Dutkiewicz

Mościcki, Kazimierz (1886–1949) - pedagog, nauczyciel Autor: Beata Gadomska

Od 1 listopada 1945 roku był dyrektorem Państwowego Liceum Mechanicznego w Elblągu, które mieściło się wówczas w budynku przy ul. Pocztowej 2 (obecnie mieści się tu I Liceum Ogólnokształcące). Od 1 września 1948 roku placówkę przeniesiono do gmachu przy ówczesnej ul. Długiej 39 (obecnie ul. Komeńskiego). Przez kolejne lata budynek był przebudowywany i remontowany na potrzeby szkoły.

Mund, Johann Georg Autor: dr Joanna Szkolnicka

Johann Georg Mund urodził się 4 stycznia 1774 r. w Toruniu. Jego ojciec - kupiec i ławnik zmarł w 1781 r. W 1784 r. Johann Georg rozpoczął naukę w tamtejszym gimnazjum. 13 maja 1791 został immatrykulowany na uniwersytecie w Lipsku, gdzie studiował prawo, a także filologię i matematykę. W 1794 przeniósł się do Halle, gdzie nauczał w tamtejszym renomowanym pedagogium. W październiku 1804 otrzymał Mund posadę w nowo utworzonym instytucie wychowawczym dla chłopców w Jankowie koło Gdańska (tzw. Conradinum).

Mylius, Dawid Autor: Helena Dutkiewicz

Mylius, Jan (1557-1630) : rektor Gimnazjum Elbląskiego Autor: Helena Dutkiewicz

Jan Mylius urodził się w Igławie na Morawach w 1557 r,. w rodzinie Jany Myliusa, magistra i pastora ewangelickiego oraz Juliany z domu Spiesser. Wykształcenie początkowe otrzymał w rodzinnym domu. W następnych latach uczęszczał do szkół w Igławie i Bańskiej Bystrzycy. Studia akademickie odbył w Wittenberdze, kończąc zdobyciem tytułu magistra filozofii. W czasie studiów stał się zwolennikiem protestanckiego kierunku, zwanego filipizmem (Philippists było to określenie stosowane w drugiej połowie XVI wieku, wyznawcy Philippa Melanchthona - zwolennicy poglądów zbliżonych do katolicyzmu).

Mylius, Michał Autor: Helena Dutkiewicz

Mylius Michał – był najmłodszym synem rektora Jana Myliusa, który wniósł duże zasługi dla uczelni, przeprowadził jej reorganizację, zorganizował bibliotekę szkolną, bursę, zaprowadził metrykę, podniósł poziom nauczania. Opublikował kilka oracji i tekstów przedstawień szkolnych. Mylius Michał urodził się w Elblągu, w 1603 r. Również kształcił się w tutejszym gimnazjum oraz w kalwińskiej szkole w Bełżycach, kierowanej przez jego brata Dawida.