Słownik biograficzny

Mann, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Marci, Andrzej Autor: Helena Dutkiewicz

Marczak, Edmund (1910–1968) i Marczak, Helena (1914–1996) - nauczyciele Autor: Beata Gadomska

Urodził się w 1910 roku w Rogowie koło Sokołowa Podlaskiego, zmarł w 1968 roku w Elblągu. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Łomży i początkowo pracował w szkołach powszechnych powiatu łomżyńskiego. Jego przyszła żona Helena uczyła się w tym samym seminarium. Pobrali się w 1937 roku. Kiedy wybuchła wojna, wziął udział w kampanii wrześniowej, sprawując funkcję dowódcy plutonu.

Marenski, Christoph Jacob Autor: dr Joanna Szkolnicka

Christoph Jacob Marenski urodził się 6 kwietnia 1776 r. w Toruniu w rodzinie kupieckiej. W 1787 rozpoczął naukę w toruńskim gimnazjum. W 1894 r. podjął studia na uniwersytecie w Królewcu. Początkowo studiował teologię, następnie przeniósł się na prawo (zmiana kierunku studiów podyktowana była słabym zdrowiem Marenskiego, które utrudniałoby mu wykonywanie obowiązków duszpasterskich). W 1803 r. pełnił obowiązki referendariusza w Kwidzynie.

Marsilius, Efraim Gottlob Autor: Helena Dutkiewicz

Martin, Włodzimierz (1940-2005) Autor: Helena Dutkiewicz

Włodzimierz Martin (1940-2005) – syn Marii i Kazimierza, urodził się w Kolonii Chylice (powiat Błonie). Małżonka Krystyna, dwoje dzieci (Michał, Beata). Włodzimierz Martin Szkołę Podstawową ukończył w Gdyni, a I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Elblągu. Tuż po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1958 r. podjął pracę zawodową w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Elblągu jako kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania.

Martini, Cyriacus (1633-1682) Autor: dr Joanna Szkolnicka

Urodził się w 28 lipca 1633 Rewelu (dziś Tallin) na Inflantach. Jego ojciec – mistrz krawiecki był Szwedem, matka Niemką, córką księgarza z Magdeburga. Wychowaniem Martiniego zajmował się w dużej mierze jego ojciec chrzestny, rektor miejscowego gimnazjum.

Meienreis, Andreas (1567–1617) - burmistrz Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Ród Meienreisów wydał aż siedmiu burmistrzów. Jako pierwszy z tego rodu burmistrzem został Andreas Meienreis. Urodził się w 1567 r. w Elblągu jako syn Michała (w latach 1580-1588 członka II Ordynku i jego wójta w 1587 r.) i Ewy z domu Molckovia . Uczęszczał do gimnazjum elbląskiego, studiował w Królewcu (1585) i Rostocku (1586). W rodzinnym mieście w 1592 r. otrzymał posadę sekretarza Rady Miejskiej, a w 1606 r. został rajcą. Jako rajca pełnił liczne funkcje i urzędy miejskie : asesora (1606, 1608, 1610), rybickiego (1608-1610), sędziego staromiejskiego (1609), kompana i sędziego ziemskiego (1609, 1610-1612) oraz kompana pana wetowego (1613). W 1614 r. obrany został burmistrzem. Zmarł w Elblągu 19 listopada 1617 roku...

Meienreis, Daniel (1609-1668) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Meienreis Daniel - urodził się 18 sierpnia 1609 r. w Elblągu jako syn Mikołaja Meienreisa, członka II Ordynku i wójta elbląskiego. Uczęszczał do gimnazjum elbląskiego. W czerwcu 1622 r. wpisany został do metryki uniwersytetu królewieckiego. W 1624 r. uczył się języka polskiego w Działdowie, a w 1628 r. udał się do Anglii w celu uzupełnienia wykształcenia. W Anglii przebywał jeden rok. Następnie odwiedził Francję, Zelandię i Holandię, studiując w Fencker i Groningen (1632). W 1633 r. wrócił do Elbląga, a w 1634 r. ożenił się z Elżbietą Sieffert, córką Bartłomieja Siefferta. Z tego związku miał dziesięcioro dzieci, z których siedmioro zmarło w dzieciństwie. Daniel Meienreis szybko zrobił karierę urzędniczą. W 1641 r. został członkiem II Ordynku, w 1645 r. wójtem, a dwa lata później wszedł w skład rady miejskiej. Jako rajca zarządzał Kamlarią Wewnętrzną i Zewnętrzną, a także Urzędem Młynnym i Urzędem Szpitalnym...

Meienreis, Samuel (1572-1604) – kalwiński teolog, bibliofil Autor: Helena Dutkiewicz

Urodził się 24.09.1572 r. w Elblągu, w znanej rodzinie burmistrzów. Syn Michała i Ewy Molckovia. Po ukończeniu miejscowego gimnazjum, jako stypendysta elbląski studiował filozofię, teologię i język hebrajski w Altdorfie, Lipsku , Frankfurcie nad Odrą i Lejdzie. Po powrocie do rodzinnego miasta został przez Radę Miejską zatrudniony na stanowisko kaznodziei w kościele NMP, a jego homilie wzbudzały duży aplauz. Dalszy rozwój młodego teologa wspierał pastor Bochmann, z inspiracji którego Meienreis wyjechał na studia na kalwiński uniwersytet w Leyden.

Meienreis, Sigmund (1595 – 1654) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się w Elblągu 15 września 1595 r. jako syn Andrzeja Meienreisa – burmistrza elbląskiego i Elżbiety z domu Wildin. Uczęszczał do Gimnazjum Elbląskiego do 13 roku życia, a następnie w 1608 r. rodzice wysłali go do Łobżenicy dla nauki języka polskiego. W 1610 r. wrócił do domu rodzicielskiego by kontynuować naukę w gimnazjum w Elblągu. Dwa lata później rodzice wysłali go do Wrocławia dla nauki języków obcych, by mógł podjąć studia uniwersyteckie na zachodzie Europy. Pod koniec 1614 r. przez Niemcy i Niderlandy udał się do Anglii i tu podjął studia na uniwersytecie w Cambrig i Oxfordzie. Z Anglii odbył podróż edukacyjną do Francji, zwiedzając Paryż i inne miasta francuskie. W 1617 r. na wezwanie ojca wrócił do rodzinnego miasta, by wspólnie z ojcem odbyć dalsze podróże. Jednak choroba i śmierć ojca 19.XI.1617 r. przeszkodziła w realizacji tych planów. W 1618 r. wspólnie z ówczesnym sekretarzem Rady Miejskiej Elbląga udał się na sejm i dwór królewski....

Meißner, Carl (1836-1898) Autor: dr Joanna Szkolnicka

Carl Meißner urodził się 12 kwietnia 1836 r. w Kwidzynie jako syn Carla Meißnera – masztalerza, uczestnika wojen napoleońskich.

Meißner, Carl (1870-1950) Autor: dr Joanna Szkolnicka

Urodzony w Elblągu 28 lipca w roku 1870, był początkowo dziennikarzem, piszącym również dla „Elbinger Zeitung”.

Meister, Joachim Autor: Helena Dutkiewicz

Meister Joachim – ur. 1.11.1532 r. w Zgorzelcu (Görlitz), syn kupca korzennego (prawdopodobnie aptekarza) Oswalda M. Wykształcenie średnie otrzymał w gimnazjum rodzinnego miasta pod kierunkiem słynnego rektora Jerzego Ottomanna. Następnie studiował we Frankfurcie nad Odrą i Lipsku. Powróciwszy do Zgorzelca, został nauczycielem młodszych klas w tamtejszym gimnazjum kierowanym przez wspomnianego Ottomanna. W 1559 roku otrzymał urząd rektora w Lubaniu Śląskim, a w 1560 r. został z inicjatywy swego ziomka Sebastiana Neubaura, pastora elbląskiego, zaproszony do Elbląga na stanowisko rektora Gimnazjum Elbląskiego.

Menius, Josias Autor: Helena Dutkiewicz

Menniger, Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Menniger Jerzy – ur. w Elblągu. Od 22.06.1615 r. uczęszczał do V klasy miejscowego gimnazjum. Jako elbląski stypendysta studiował we Franeker i Lejdzie (źródło według Tolckemita). Metryki ukończenia obydwu tych uczelni jednak nie notują takiego nazwiska. Nazwisko jego figuruje w metryce uniwersytetu królewieckiego.

Merło, Aleksander (1924–2019) – dowódca wojskowy, podpułkownik Wojska Polskiego Autor: gen. dr hab. Ryszard Sorokosz

Płk Aleksander Merło urodził się 26.02.1924 r. w Wilnie. Był najmłodszym synem Bronisława Merło i Anny Merło z domu Hałko. W 1932 r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej. Od najmłodszych lat interesował się wojskiem, należał do Związku Strzeleckiego „Orląt”, do którego wstąpił w 1936 r. W dniu 18 września 1939 r. brał udział w obronie Wilna jako obsługa działa.

Meyer, Dominic Autor: dr Joanna Szkolnicka

Milewska, Teresa Danuta (1931–1999) - historyk sztuki, muzealnik Autor: Wiesława Rynkiewicz-Domino

Teresa Danuta Milewska z d. Ciechanowicz, córka Piotra i Janiny, przyszła na świat 14 grudnia 1931 r. w Baranowiczach, k. Nowogródka. Rodzina (ojciec nauczyciel) w 1939 r., tuż przed wybuchem wojny, przeprowadziła się do Wilna. Podczas wojny uczestniczyła w tajnych kompletach nauczania. Po zakończeniu działań wojennych rodzina Ciechanowiczów przyjechała do Gdańska.

Mohr, Maciej Autor: Helena Dutkiewicz