Słownik biograficzny

Laddey, Emma Autor: Joanna Szkolnicka

Emma Laddey – aktorka i pisarka; tworzyła pod pseudonimem Hermine. Urodziła się 9 maja 1841 r. w Elblągu jako córka lekarza F. Radtke. Już jako dziesięciolatka pisała drobne utwory teatralne. W 1859 r. wyjechała do Berlina, gdzie uczyła się aktorstwa u Hermanna Hedrichs’a. Uzyskała angaż w teatrze w Berlinie, zmuszona jednak była zrezygnować z kariery aktorskiej z powodu kłopotów z gardłem. 1864 poślubiła w Amsterdamie malarza Ernsta Laddey, autora obrazów historycznych i rodzajowych.

Land, Michał Autor: Helena Dutkiewicz

Lange, Jan (1706-1781) Autor: Helena Dutkiewicz

Lange Jan – ur. w 1706 r. w rodzinie elbląskiego piekarza Jana i Barbary z domu Brohst. Uczęszczał do gimnazjum w Elblągu od 20.04.1712 (klasa VI młodsza) do 1726 r. Studiował filozofię, historię powszechną i kościelną, matematykę, fizykę i teologię na najpopularniejszym wówczas uniwersytecie niemieckim w Jenie (18.05.1726 do 1729 r.).

Lange, Marcin Autor: Helena Dutkiewicz

Langerfelt, Kasper Autor: Helena Dutkiewicz

Langerfelt Kasper – ur. w 1540 r., syn Pawła, rajcy Starego Miasta w Królewcu. Studiował na uniwersytetach w Królewcu i Frankfurcie nad Odrą – zdobywając stopień magistra w 1557 r. Następnie był konrektorem w Królewcu. W 1559 r. został konrektorem i profesorem poezji (wydał już wówczas 5 zbiorków wierszy) w Gimnazjum Elbląskim.

Lassota, Józef Henryk Autor: Andrzej Groth

Lassota Józef Henryk urodził się 12. 03. 1901r. w Zakopanem. Ukończył gimnazjum zakopiańskie w 1920, a następnie podjął studia historyczne i filozoficzne na Uniwersytecie Lwowskim. Magisterium z historii uzyskał na UMK w Toruniu w 1961. Przed 1939 pracował jako nauczyciel szkoły średniej w Tarnopolu, a następnie w administracji szkolnej w Kowlu. Aresztowany przez NKWD, uniknął jednak deportacji w głąb ZSRR. Po wkroczeniu w 1941 Niemców do Kowla, przeniósł się do Zakopanego, gdzie spędził resztę okupacji. Od 1945 związany był z Elblągiem.

Lau, Christian Autor: Helena Dutkiewicz

Laurin, Michael Autor: Helena Dutkiewicz

Lebbaeus (Lebbe), Marcin Autor: Helena Dutkiewicz

Leichert, Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Leichert, Samuel Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Leniec, Julian Stanisław (1909-2000) – elbląski artysta, rzeźbiarz Autor: Helena Dutkiewicz

Julian Leniec urodził się 24 maja 1909 we Lwowie i tam ukończył Szkołę Sztuk Zdobnictwa Artystycznego. Następnie skończył krakowską ASP, gdzie w latach 1932-1935 uczył się rzeźby u profesora Xawerego Dunikowskiego. Po studiach wrócił do Lwowa, gdzie zastała do wojna. W 1945 roku przybył do zrujnowanego Elbląga (wraz z poznanym na robotach malarzem Zamczyńskim) i przy ul. Winnej, w poniemieckim zakładzie kamieniarskim otworzył pracownię rzeźby...

Leser, Fritz Julius (1902-1992) - nadburmistrz komisaryczny Elbląga Autor: Andrzej Groth

W latach 1940-1945 urząd komisarycznego nadburmistrza Elbląga pełnił dr Fritz Julius Leser, były pierwszy burmistrz w Malborku.

Levin, Julius - lekarz, pisarz i konstruktor skrzypiec Autor: Joanna Szkolnicka

Prawdziwym człowiekiem renesansu można nazwać urodzonego w Elblągu 21 stycznia 1862 Juliusa Levina. Był on synem żydowskiego nauczyciela religii Isidora Levina. Uczęszczał do elbląskiego Gimnazjum, pobierając jednocześnie lekcje gry na skrzypcach...

Liebenwald, Bartłomiej Autor: Helena Dutkiewicz

Liewald (Leowald), Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Liewald, Martin (?–1687) Autor: Andrzej Groth

Martin Liewald - nie znamy jego daty urodzenia, okresu młodzieńczego czy odbytych studiów. Urodził się w Malborku w rodzinie rzemieślniczej, ojciec był szewcem. Pierwszą wiadomość o jego działalności w Elblągu mamy z 1661 r., kiedy objął tu urząd sekretarza rady miejskiej. W 1669 r. wybrany został rajcą i od tego czasu pełnił szereg funkcji i urzędów miejskich : asesora (1669, 1671), sędziego staromiejskiego (1670), pana młyńskiego (1671-1673), pana wetowego (1674) oraz Rybickiego (1675-1677, 1679-1680). W 1681 r. obrany został burmistrzem. Dwukrotnie pełnił urząd prezydującego burmistrza (1683, 1687) oraz także dwukrotnie (1684, 1687) urząd burgrabiego królewskiego. Martin Liewald bezprawnie przywłaszczył sobie herb rodziny Lehwald pochodzącej z Prus...

Linck, Jan Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz

Lindenowski, Johan Christian Autor: Andrzej Groth

Pierwszym po zajęciu miasta w 1772 r. powołanym przez władze pruskie nadburmistrzem Elbląga był Johan Christian von Lindenowski. Urodził się 13 sierpnia 1736 r. w Gdańsku. Ojciec jego, kupiec i członek II ordynku w Gdańsku pochodził ze Śląska, matka była córką obywatela gdańskiego. Ukończył Gimnazjum Gdańskie, a następnie wstąpił w 1752 r. do berlińskiego korpusu kadetów. Uczestniczył w wojnie siedmioletniej, awansując do stopnia porucznika.

Listmann, Jakub Autor: Helena Dutkiewicz