Słownik biograficzny

Laddey, Emma Autor: dr Joanna Szkolnicka

Emma Laddey – aktorka i pisarka; tworzyła pod pseudonimem Hermine. Urodziła się 9 maja 1841 r. w Elblągu jako córka lekarza F. Radtke. Już jako dziesięciolatka pisała drobne utwory teatralne. W 1859 r. wyjechała do Berlina, gdzie uczyła się aktorstwa u Hermanna Hedrichs’a. Uzyskała angaż w teatrze w Berlinie, zmuszona jednak była zrezygnować z kariery aktorskiej z powodu kłopotów z gardłem. 1864 poślubiła w Amsterdamie malarza Ernsta Laddey, autora obrazów historycznych i rodzajowych.

Land, Michał Autor: Helena Dutkiewicz

Lange, Jan (1706-1781) Autor: Helena Dutkiewicz

Lange Jan – ur. w 1706 r. w rodzinie elbląskiego piekarza Jana i Barbary z domu Brohst. Uczęszczał do gimnazjum w Elblągu od 20.04.1712 (klasa VI młodsza) do 1726 r. Studiował filozofię, historię powszechną i kościelną, matematykę, fizykę i teologię na najpopularniejszym wówczas uniwersytecie niemieckim w Jenie (18.05.1726 do 1729 r.).

Lange, Marcin Autor: Helena Dutkiewicz

Langerfelt, Kasper Autor: Helena Dutkiewicz

Langerfelt Kasper – ur. w 1540 r., syn Pawła, rajcy Starego Miasta w Królewcu. Studiował na uniwersytetach w Królewcu i Frankfurcie nad Odrą – zdobywając stopień magistra w 1557 r. Następnie był konrektorem w Królewcu. W 1559 r. został konrektorem i profesorem poezji (wydał już wówczas 5 zbiorków wierszy) w Gimnazjum Elbląskim.

Lassota, Józef (1901–1983) – historyk, bibliotekarz Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Ur. 12. III. 1901 r. w Zakopanem, syn Franciszka i Stanisławy z d. Gratkowska. Ojciec jego był pracownikiem kolejowym. W 1920 r. ukończył Prywatne Gimnazjum w Zakopanem, a następnie w latach 1920–1926 studiował historię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 1927 r. otrzymał dyplom nauczyciel szkół średnich. W czasie studiów pracował jako bibliotekarz-praktykant w Bibliotece im. Ossolińskich we Lwowie oraz w Bibliotece im. Baworowskich we Lwowie, a następnie – już po odbyciu studiów – jako nauczyciel szkoły średniej w Tarnopolu i w administracji szkolnej w Kowlu.

Lau, Christian Autor: Helena Dutkiewicz

Laurin, Michael Autor: Helena Dutkiewicz

Lebbaeus (Lebbe), Marcin Autor: Helena Dutkiewicz

Leichert, Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Leichert, Samuel Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Leniec Julian (1909–2000) - artysta, rzeźbiarz Autor: Wiesława Rynkiewicz-Domino

Julian Stanisław Leniec, syn Jana i Zofii, urodził się 24 maja 1909 r. we Lwowie. W rodzinnym mieście w 1931 r. ukończył Szkołę Sztuk Zdobnictwa Artystycznego, naukę kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (l. 1932–1935), w pracowni prof. Xawerego Dunikowskiego.

Leser, Fritz Julius (1902-1992) - nadburmistrz komisaryczny Elbląga Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

W latach 1940-1945 urząd komisarycznego nadburmistrza Elbląga pełnił dr Fritz Julius Leser, były pierwszy burmistrz w Malborku.

Levin, Julius - lekarz, pisarz i konstruktor skrzypiec Autor: dr Joanna Szkolnicka

Prawdziwym człowiekiem renesansu można nazwać urodzonego w Elblągu 21 stycznia 1862 Juliusa Levina. Był on synem żydowskiego nauczyciela religii Isidora Levina. Uczęszczał do elbląskiego Gimnazjum, pobierając jednocześnie lekcje gry na skrzypcach...

Liebenwald, Bartłomiej Autor: Helena Dutkiewicz

Liewald (Leowald), Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Liewald, Martin (?–1687) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Martin Liewald - nie znamy jego daty urodzenia, okresu młodzieńczego czy odbytych studiów. Urodził się w Malborku w rodzinie rzemieślniczej, ojciec był szewcem. Pierwszą wiadomość o jego działalności w Elblągu mamy z 1661 r., kiedy objął tu urząd sekretarza rady miejskiej. W 1669 r. wybrany został rajcą i od tego czasu pełnił szereg funkcji i urzędów miejskich : asesora (1669, 1671), sędziego staromiejskiego (1670), pana młyńskiego (1671-1673), pana wetowego (1674) oraz Rybickiego (1675-1677, 1679-1680). W 1681 r. obrany został burmistrzem. Dwukrotnie pełnił urząd prezydującego burmistrza (1683, 1687) oraz także dwukrotnie (1684, 1687) urząd burgrabiego królewskiego. Martin Liewald bezprawnie przywłaszczył sobie herb rodziny Lehwald pochodzącej z Prus...

Linck, Jan Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz

Lindenowski, Johan Christian Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Pierwszym po zajęciu miasta w 1772 r. powołanym przez władze pruskie nadburmistrzem Elbląga był Johan Christian von Lindenowski. Urodził się 13 sierpnia 1736 r. w Gdańsku. Ojciec jego, kupiec i członek II ordynku w Gdańsku pochodził ze Śląska, matka była córką obywatela gdańskiego. Ukończył Gimnazjum Gdańskie, a następnie wstąpił w 1752 r. do berlińskiego korpusu kadetów. Uczestniczył w wojnie siedmioletniej, awansując do stopnia porucznika.

Listmann, Jakub Autor: Helena Dutkiewicz