Słownik biograficzny

Krueger, Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz

Krüger, Dawid Autor: Helena Dutkiewicz

Krüger, Grzegorz Autor: Helena Dutkiewicz

Kujawski, Czesław (1943-2002) Autor: Helena Dutkiewicz

Czesław Kujawski urodził się w 1943 r. w Oszmianie, w woj. Wileńskim (obecnie Białoruś). Ukończył m.in. Państwową Szkołę Średnią Baletową w Gdańsku, a także Studium Choreograficzne w Warszawie. Swoją zawodową karierę rozpoczął w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego w Warszawie. Następnie pracował w Powiatowym Domu Kultury w Bytowie jako kierownik Zespołu Kaszubskiego...

Kunzman, Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Kwiatkowski, Witold Jan (1886–?) – sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu w okresie 7.08.1945 – 5.04.1950 r. Autor: Krzysztof Kwasucki

Witold Jan Kwiatkowski (syn Jana i Marii z Chądzyńskich) urodził się w Jarosławiu 15 czerwca1886 roku. Do szkoły średniej uczęszczał w Sanoku. W dniu 24 maja 1905 roku zdał z odznaczeniem egzamin maturalny. Studia prawnicze ukończył 29 kwietnia 1914 roku na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu we Lwowie. Sędziowską służbę przygotowawczą rozpoczął 6 lipca 1914 roku, składając przyrzeczenie służbowe wobec radcy dworu jako Prezydenta c.k. Sądu Obwodowego w Tarnopolu, Włodzimierza Kozickiego. Egzamin sędziowski zdał z wynikiem bardzo dobrym 10 lipca 1920 roku. Postanowieniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1920 roku został mianowany sędzią zapasowym w okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie i przydzielony do Sądu Okręgowego we Lwowie.