Słownik biograficzny

Kalkreuter (Calcidius), Bartłomiej Autor: Helena Dutkiewicz

Kalkreuter (Calcidius) Bartłomiej – ur. w Krośnie Śląskim. Studiował w Wittenberdze i na uniwersytetach włoskich, tam też zdobył doktorat z medycyny. Po powrocie z Italii otrzymał stanowisko fizyka miejskiego w Żaganiu. W 1563 r. przeniósł się do Elbląga na taki sam urząd i pełnił go aż do śmierci w 1586 r.

Karpiński, Józef (1921-1977) - muzyk Autor: Beata Gadomska

Urodził się w 1921 roku we Lwowie, zmarł w czerwcu 1977 roku w Elblągu. Został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Agrikola. Po ukończeniu Instytutu Muzycznego im. Klementyny Nowowiejskiej we Lwowie pracował jako skrzypek w orkiestrze Polskiego Teatru Dramatycznego w tym mieście. 1 września 1945 roku rozpoczął pracę w Państwowym Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, najpierw jako skrzypek, a następnie jako dyrygent.

Kaverau, Gottfried (1704-1754) Autor: Helena Dutkiewicz

Kawerau (ród) Autor: dr Joanna Szkolnicka

Pierwszym elbląskim przedstawicielem tego rodu był Lorenz, który przywędrował ze Skandynawii do Gdańska, a następnie osiedlił się w Elblągu (ok. 1583-85). Zmarł 23 maja 1623 r. Miał trzech synów – Petera, Georga i Jakoba. Najstarszy z nich – Peter sprawował urząd prokonsula (starszego radnego), ożeniony był z córką Petera Ramsey’a i miał z nią siedmioro dzieci (trzech synów i cztery córki), z których sześcioro zmarło w wieku dziecięcym (w większości przypadków nie są nawet znane ich imiona).

Kelch, Michael Autor: dr Joanna Szkolnicka

Kerstan, Gustav Eugen Autor: dr Joanna Szkolnicka

Eugen Gustav Kerstan – urodził się 14.9.1889 w Łuczanach, zmarł 30.11.1953 w Schorndorf (Badenia – Wirtenbergia). 1920-1925 był pastorem w Łęczu. Zajmował się historią kościelną i historią regionalną powiatu elbląskiego.

Kienast, Samuel Autor: Helena Dutkiewicz

Klaedenius, Joachim Autor: Helena Dutkiewicz

Klesińska, Wanda (1921-1993) Autor: Helena Dutkiewicz

Urodziła się w miejscowości Hamborn (Nadrenia – Niemcy). Córka Franciszka który repatriował się wraz z rodziną do Polski i osiedlił w Jabłonowie Pomorskim, gdzie aż do śmierci prowadził warsztat krawiecki. W latach 1928-1934 uczęszczała do szkoły powszechnej w rodzinnym mieście. Do prywatnego Gimnazjum Żeńskiego w Brodnicy dojeżdżała w latach 1934-1938. W 1938 r. wstąpiła do Państwowego Liceum Pedagogicznego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, które po przerwie wojennej ukończyła w 1946 roku. W czasie okupacji hitlerowskiej pracowała początkowo w Jabłonowie, w zakładzie fryzjerskim, a od 1941 r. w przedsiębiorstwie przemysłowym. W 1946 r. rozpoczęła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kohlenberg, Christian Autor: Helena Dutkiewicz

Koitsch, Chrystian Jakub Autor: Helena Dutkiewicz

Koitsch Chrystian Jakub – ur. 13.09.1671 r. w rodzinie rymarza Jana, zamieszkałego w Miśni (Meissen). Szkołę średnią ukończył w rodzinnym mieście. Studiował w Lipsku (1692 – 1696) i Halle. Został współpracownikiem A. H. Francka i za jego protekcją otrzymał posadę „informatora” kilku bogatych studentów, co umożliwiło mu dalsze studia. Po ich ukończeniu pracował w zakładzie oświatowym samego A. H. Francka w Halle na stanowisku inspektora.

Komeński, Jan Amos (Comenius) Autor: dr Joanna Szkolnicka

Czeski uczony, pedagog i myśliciel. Jego nazwisko nosi jedna z elbląskich ulic. Przebywał w Elblągu w latach 1642-1648 (pod koniec wojny trzydziestoletniej).

Komnick, Franz - ojciec elbląskiego przemysłu samochodowego Autor: dr Joanna Szkolnicka

(1857-1938) Urodził się w Trapiszewie koło Malborka. Jego ojciec był kowalem, specjalizującym się nie tylko w wytwórstwie podków, ale także broni białej. Matka Komnicka również wywodziła się z rodziny rzemieślników. Po ukończeniu szkoły i terminowaniu w kuźni ojca udał się na wędrówkę po Niemczech, by zapoznać się z nowymi technologiami i udoskonalić warsztat, co było starym czeladniczym zwyczajem. Jednocześnie studiował na wieczorowych kursach budowę maszyn. W 1883 r. Komnick wyzwolił się na mistrza kowalstwa i założył własny zakład w Lubieszewie, produkujący głównie pompy wodne, nieodzowne na Żuławach – terenie depresyjnym i zagrożonym powodziami oraz metalowe pługi rolnicze.

König, Ernest Autor: Helena Dutkiewicz

König Ernest – ur. w 1635 r. we wsi Krzywica (Uchtenhagen) koło Stargardu Pomorskiego, w rodzinie pastora. Studia wyższe ukończył w Lipsku pod kierunkiem słynnego profesora Jakuba Thomasiusa. Po studiach pracował w latach 1660 – 1667 w szczecińskim Królewskim Pedagogium jako profesor i subrektor oraz w gimnazjum toruńskim (1667 -1681) na stanowisku rektora.

Königsehr, Sebastian Autor: Helena Dutkiewicz

Kopka, Jerzy (1710-1766) Autor: Helena Dutkiewicz

Koye, Johann (1583-1647) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Johann Koye - urodził się 10 maja 1583 r. w Elblągu. Ojcem jego był Georg Koye – sekretarz rady miejskiej w Elblągu, matką – Katarzyna, córka burmistrza elbląskiego Johana Sprengela von Bern. Po wczesnej śmierci rodziców opiekę i wychowanie zapewnił mu dziadek ze strony matki – Johann Sprengel. Johann Koye ukończył gimnazjum elbląskie. W wieku 17 lat podjął studia uniwersyteckie w Altdorfie, Marburgu i Lejdzie, odbył również podróż do Francji i Anglii. Po studiach i podróży edukacyjnej wrócił do rodzinnego miasta, gdzie w 1611 r. otrzymał posadę sekretarza rady miejskiej. W 1614 r. w wieku 31 lat ożenił się z Anną Friedwald, córką burmistrza Michała Friedwalda. Z tego związku miał sześcioro dzieci, z których pięcioro zmarło w dzieciństwie. Jego żona Anna zmarła w 1625 r. Johann ożenił się ponownie z Elżbietą Braun, która zmarła po pięciu latach...

Krahmer (Cramer), Daniel Autor: Helena Dutkiewicz

Daniel Krahmer (Cramer) – ur. w 1728 r. w Elblągu. Kształcił się w gimnazjach Elbląga i Gdańska. W latach 1751 – 1753 był rektorem szkoły w Skarszewach.

Krause, Johann Jakob Autor: dr Joanna Szkolnicka

Johann Jakob Krause urodził się w Elblągu 23 grudnia 1778 r. Studiował w Gdańsku farmację, następnie kontynuował studia w szkole wyższej w Królewcu i w Erfurcie w Instytucie im. Trommsdorff’a (pierwszym w Niemczech instytucie chemii i farmacji).

Kritz, Jan Autor: Helena Dutkiewicz