Słownik biograficzny

Imbierowicz, Edward (1919–?) – prezydent Elbląga 24 IX 1949 –3 VI 1950 Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się 11 IX 1919 r. w Klecku w powiecie gnieźnieńskim. Ojciec jego – Walenty Imbierowicz – prowadził własny warsztat stolarski. W 1928 r. wraz z rodziną przeniósł się do Gdyni. Po ukończeniu szkoły podstawowej Edward Imbierowicz uczęszczał do prywatnego Męskiego Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Średniej w Gdyni. W 1937 r. otrzymał świadectwo dojrzałości, a następnie podjął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Wybuch wojny w 1939 r. zastał go we Lwowie.

Isendorf, Albert Autor: Helena Dutkiewicz

Albert Isendorf– ur. w 1546 r., syn Melchiora, profesora uniwersytetu królewieckiego. Studia ukończył na uniwersytecie królewieckim, zdobywając stopień magistra (27.03.1572 r.). Od 1575 r. do 1580 r. był profesorem w Gimnazjum Elbląskim.