Słownik biograficzny

Herzberg, Friedrich Autor: dr Joanna Szkolnicka

Heyer (Heier), Marcin Autor: Helena Dutkiewicz

Heyll (Heyle), Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz

Heyll (Heyle) Krzysztof – ur. w 1499 r. w Wiesbaden. Był synem szewca. Kształcił się w szkołach rodzinnej Nadrenii oraz na uniwersytetach w Lipsku ( uzyskał stopień bakałarza w 1521 r. ), Montpellier, Paryżu i Orange (tutaj zdobył tytuł doktora medycyny w 1530 r.)

Himmelreich, Piotr - rektor Gimazjum Elbląskiego, poeta, historyk Autor: Helena Dutkiewicz

Piotr Himmelreich – ur. około 1530 r. w Królewcu. Studiował na uniwersytetach w Królewcu (1544-1555, gdzie zdobył tytuł magistra), Frankfurcie nad Odrą, Lipsku, Wittenberdze oraz Roztoce. W 1563 r. powrócił do Królewca i został mianowany subinspektorem alumnów książęcych na miejscowym uniwersytecie. Jesienią 1564 r. przybył do Elbląga i objął urząd rektora gimnazjum. Po kilku miesiącach zrezygnował, aby móc zostać rezydentem Elbląga na dworze królewskim.

Hingelberg, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Hipsz, Wacław (1903–1992) – duchowny katolicki Autor: ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

Ur. 27 IX 1903 r. w Warszawie w rodzinie Stanisława i Zofii z d. Mazurkiewicz. Szkołę powszechną ukończył w Warszawie. W Moskwie, gdzie przeniesiono ojca, ukończył Gimnazjum Domu Polskiego. W 1919 r. powrócił do Polski. W 1921 r. wstąpił do Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Po zakończeniu studiów filozoficznych kontynuował kształcenie w Seminarium Duchownym w Łucku na Wołyniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 4 VII 1926 r. w Łucku z rąk bpa Adolfa Szelążka.

Hoehgräf, Konrad Autor: Helena Dutkiewicz

Hoffmann, Christian Autor: Helena Dutkiewicz

Hoffmann, Fryderyk Autor: Helena Dutkiewicz

Hoffmann Fryderyk – ur. w 1627 r. w rodzinie Pawła, pastora w Bolesławcu na Śląsku. Uczył się w gimnazjach Bolesławca, Wschowy, Torunia i Elbląga. Jako elbląski stypendysta kształcił się na uniwersytecie bremeńskim i w Helmstedt. Studiował filozofię, teologię i prawo. W 1653 r. został wezwany do powrotu i objęcia stanowiska profesora w Gimnazjum Elbląskim.

Hoffmann, Jan Daniel: konrektor i lektor języka polskiego w Gimnazjum Elbląskim Autor: Helena Dutkiewicz

Hoffmann Jan Daniel – urodził się 10 grudnia 1701 r. w Toruniu w rodzinie Samuela Hoffmanna i Anny Freyberg. Ojciec był tkaczem i kościelnym przy kościele Św. Jerzego, przeznaczonym dla Polaków ewangelików. Dzięki staraniom i niemałym wysiłkom rodziców, którzy należeli przecież do uboższych warstw mieszczańskich, mógł uczęszczać do gimnazjum w mieście rodzinnym.

Hoffmann, Jan Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Hoffmann, Paweł Autor: Helena Dutkiewicz

Holst, Daniel Autor: Helena Dutkiewicz

Holst, Fabian Autor: Helena Dutkiewicz

Hoorn, Johann Heinrich (1788-1836) - malarz i rysownik Autor: Helena Dutkiewicz

Johann Heinrich Hoorn (1788-1836) - malarz i rysownik urodzony w Emden, do śmierci pracował w gimnazjum elbląskim jako nauczyciel rysunku.

Hoppe, Israel (senior) (1563- 1624) - burmistrz Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Niewiele mamy o tym elbląskim burmistrzu wiadomości. Urodził się w Elblągu, tu także uczęszczał do gimnazjum. Studiował na uniwersytecie w Rostocku, poczym wrócił do rodzinnego miasta. W 1588 r. objął urząd sekretarza Rady Miejskiej. W 1599 r. został rajcą pełniąc funkcję asesora a rok później wybrany został burmistrzem...

Hoppe, Izrael (1601-1679) – burmistrz i historiograf elbląski Autor: Helena Dutkiewicz

Izrael Hoppe urodził się 8.06.1601 r. w Elblągu. Jego ojciec (także Izrael), pochodził z Malborka, a w Elblągu piastował kolejno stanowiska sekretarza miejskiego, rajcy oraz burmistrza. Matka Justyna z domu Fuchs urodziła siedmioro dzieci, a najmłodszym był właśnie Izrael. Ojciec życzył sobie aby poszedł w jego ślady, zadbał więc o staranne wykształcenie. Początkowo uczęszczał na prywatne lekcje u Jana Albinosa, konrektora Gimnazjum Elbląskiego oraz Baltazara Fellgiebela – profesora tejże szkoły. Sam również uczęszczał do gimnazjum.

Hoppe, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Hoppe Jan – ur. około 1510 roku w Budziszynie na Łużycach. Studia wyższe ukończył w Wittenberdze, zdobywając tytuł magistra. Po studiach pracował w Świdnicy i Królewcu w charakterze profesora i rektora. W 1544 r. został powołany na katedrę retoryki w uniwersytecie królewieckim i kierował nią do 1553 roku (w 1549 r. był rektorem tejże uczelni)...

Horn, Carl (1830-1902) Autor: Helena Dutkiewicz

Carl Horn – adwokat i notariusz elbląski, pasjonat historii.